Baza wiedzy - czwartek, 20 stycznia 2011
| Drukuj |
Fundusze 2014 - kto dostanie pienidze i za co?
fot. Fotolia.com

Cho nie wiadomo jeszcze ile rodkw z funduszy pomocowych UE Polska wynegocjuje w ramach nowej perspektywy finansowej, to rzd ma ju pomys, na co wyda te pienidze.

Elektroniczne Wnioski Urlopowe - ju ponad 115 000 wystawionych wnioskw
Sprawdzony, Intuicyjny i Funkcjonalny system do obsugi Wnioskw Urlopowych
Testuj za darmo przez 21 dni!

Urlopek.pl/

Negocjacje nad nowym planem wydatkw UE rozpoczn si ju wkrtce. W najbliszych miesicach Komisja Europejska przedstawi swj pomys na konstrukcj budetu i od tego momentu wszystko si zacznie. Walka o kad zotwk z budetu UE nie bdzie atwa. Pastwa czonkowskie bardzo pilnuj swoich portfeli - niemale pustych po walce z kryzysem, ktry mocno nadszarpn take europejskie poczucie solidarnoci. Pojawiaj si zatem pomysy, aby czn kwot budetu unijnego ci o poow,tzn. do poziomu 0,5 proc. dochodu narodowego brutto (DNB). Z kolei unijna polityka spjnoci miaaby zosta tak zmieniona, eby o pienidze z niej mogy ubiega si nie tylko biedniejsze kraje Unii, ale take te bogatsze.

Polski rzd razem z innymi krajami naszego regionu prbuje te pomysy powstrzyma i przekonuje, e warto utrzyma dotychczasowe zasady rozdziau unijnych pienidzy. Jednym z argumentw jest to, e obecny ksztat polityki spjnoci ma charakter rozwojowy dla caej Unii Europejskiej. Dziki temu mona do osignicia strategicznych celw gospodarczych zapisanych w strategii "Europa 2020".

Polska ma jeszcze jeden wany argument za utrzymaniem polityki spjnoci. Ot Ministerstwo Rozwoju Regionalnego sprawdzio, ile pienidzy wpaconych przez kraje bdce patnikami netto, a przekazanych Polsce w postaci bezzwrotnych dotacji, zostaje przez te kraje "odzyskanych". Okazuje si, e suma porednich i bezporednich korzyci (czyli dodatkowych kontraktw na produkty i usugi) uzyskanych przez firmy zachodnioeuropejskie dziki realizacji projektw finansowanych z funduszy europejskich jest ogromna: w okresie 2004-15 signie 151 mld z (czyli 37,8 mld euro)! To prawie 50 proc. caej kwoty, ktr Unia przyznaa Polsce w obecnie obowizujcym budecie. W caym okresie 2004 - 2015 z kadego euro wpaconego do budetu wsplnotowego na rzecz realizacji polityki spjnoci w Polsce najwicej zyskaj nasi zachodni ssiedzi - Niemcy otrzymaj 85 eurocentw.


Bez wzgldu na to, jak du kwot funduszy europejskich uda si Polsce wynegocjowa, rzd zamierza zmieni zasady przyznawania dotacji dla przedsibiorstw. Dzi zdecydowana wikszo unijnych pienidzy w Polsce przekazywana jest w postaci bezzwrotnych dotacji, a jedynie niewielka cz pienidzy trafia do funduszy porczeniowych i poyczkowych. Rzd zamierza te proporcje odwrci: wikszo pienidzy ma zasila fundusze porczeniowe i poyczkowe. Gwnym uzasadnieniem zastpienia dotacji poyczkami jest dugofalowa korzy gospodarcza. Cho w przypadku pojedynczego przedsibiorcy korzy z poyczki jest nisza ni z bezzwrotnej dotacji, to z takich poyczek moe skorzysta znacznie wicej firm. Ponadto - system poyczkowy raz zasilony pienidzmi teoretycznie pracuje w nieskoczono. Druga, zasadnicza zmiana bdzie dotyczy pienidzy przeznaczonych na rozwj regionalny. Podstawowym dokumentem bdzie tutaj uchwalona w lipcu Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego. Znajduj si w niej trzy priorytety, ktre z pewnoci bd wyznacznikiem dla tworzenia planu wydatkowania pienidzy z UE w nowej perspektywie finansowej.

Elektroniczne Wnioski Urlopowe - ju ponad 115 000 wystawionych wnioskw
Sprawdzony, Intuicyjny i Funkcjonalny system do obsugi Wnioskw Urlopowych
Testuj za darmo przez 21 dni!

Urlopek.pl/

Pierwszym priorytetem KSRR bd inwestycje skoncentrowane w i wok 18 stolic regionalnych. Rzd przyj zasad, e rozwj gospodarczy promieniuje od regionalnego centrum w gb wojewdztwa. Zarwno eksperci jak i Parlament Europejski takie rozwizanie popieraj i tumacz, e jest to nauralny proces, ktrego nie powinno si hamowa prbujc na si rozoy pienidze rwnomiernie w caym wojewdztwie.

Drugim fundamentem strategii jest pomoc dla najbiedniejszych regionw - nie tylko dla Polski Wschodniej, ktra obecniema swj wasny Program Operacyjny. Zgodnie z KSRR z pienidzy dla gmin najbiedniejszych, najbardziej oddalonych od centrw gospodarczych, skorzystaj mieszkacy take zachodnich i centralnych wojewdztw.

Fundamentem trzecim jest zaoenie, e niewielka czstka pienidzy powinna jednak trafi do wojewdztw Polski Zachodniej. Dlaczego, skoro bdzie pomoc dla najbiedniejszych regionw z caej Polski w priorytecie drugim? Poniewa obecny Program Operacyjny Rozwj Polski Wschodniej jest po prostu bardzo popularny i sprawdzi si - warto zatem stworzy jego kontynuatora.

Jakkolwiek nie wiadomo jeszcze, ile pienidzy dostanie Polska w nowej perspektywie finansowej, czy bedzie to 110,98 mld euro, czy moe "tylko" 65 mld, to rzd ju musi myle, jak je wyda. Patrzc na obecne plany zmian, mona przypuszcza, e cho radykalne - w dugofalowej perspektywie bd one korzystne dla wszystkich beneficjentw.


Autor: Adriana Zalewska
www.doradca-ue.pl