Bezzwrotne dotacje na rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej - PrzepisNaBiznes.pl - Franczyza, pomysły na biznes, biznes plan

Bezzwrotne dotacje
fot. Fotolia.com

Rozmowa z Jarosawem Grobelnym z firmy InfoGROBELNY:

Marek Jereczek: Czy osoba rozpoczynajca dziaalno gospodarcz moe uzyska jakie wsparcie finansowe?

Jarosaw Grobelny: Kada osoba rozpoczynajca dziaalno gospodarcz moe liczy na wsparcie swoich dziaa, pod warunkiem, e speni okrelone wymagania oraz, e dziaalno ta jest pierwsz dziaalnoci gospodarcz danej osoby (przy niektrych dotacjach istnieje wymg nie prowadzenie dziaalnoci gospodarczej przez okrelony czas przed zoeniem wniosku dotacj). Osoby, ktre podejmuj dziaalno gospodarcz po raz kolejny, mog ubiega si o dotacje jako dziaajcy przedsibiorcy.

Co musi zrobi osoba, ktra chciaaby otrzyma bezzwrotn dotacj na rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej?

Jest to uzalenione od tego z jakiej dotacji bdzie moga skorzysta. Jedno jest wsplne. Nie moe zarejestrowa dziaalnoci gospodarczej zanim rozpocznie ubieganie si dotacje.

Z jakich dotacji moe skorzysta osoba rozpoczynajca dziaalno gospodarcz?

Jest to uzalenione od statusu osoby rozpoczynajcej dziaalno gospodarcz. Osoba pracujca lub nie pracujca, ale nie zarejestrowana jako osoba bezrobotna w powiatowym urzdzie pracy, w tym osoba zagroona utrat pracy lub osoba odchodzca z rolnictwa (rolnik lub domownik) moe skorzysta z dziaania 2.5 Promocja przedsibiorczoci, realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

Z kolei osoba bezrobotna (zarejestrowana jako bezrobotna w powiatowym urzdzie pracy) moe ubiega si o dotacje na rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej z Funduszu Pracy lub z jednego z programw pomocowych, ktre pozyska powiatowy urzd pracy.

W jaki sposb o dotacj moe ubiega si osoba, ktra nie jest bezrobotna (nie jest zarejestrowana w powiatowym urzdzie pracy)?

Pierwsz czynnoci jak musi zrobi to poszukanie instytucji, ktre w wojewdztwie, w ktrym dana osoba ma zamiar rozpocz dziaalno gospodarcz realizuj projekty w ramach dziaania 2.5 Promocja przedsibiorczoci.

Lista takich instytucji powinna znajdowa si na stronie urzdu marszakowskiego. Nastpnie naley wybra instytucj, ktra jest najbliej lub ktra zgasza zapotrzebowanie na okrelonego rodzaju beneficjentw ostatecznych.

Jak wyglda w takim przypadku proces udzielania dotacji?

Po zapisaniu si na list potencjalnych beneficjentw ostatecznych, w wybranej instytucji realizujcej projekt w ramach dziaania 2.5 Promocja Przedsibiorczoci, naley oczekiwa na wynik procesu selekcyjnego. Instytucja wybiera te osoby, ktre speniaj wymagania (wytyczne do dziaania 2.5). Z reguy s one dostpne na stronie internetowej instytucji realizujcej projekt.


 

Wniosek urlopowy