PrzepisNaBiznes.pl Podstawy Bezzwrotne dotacje

Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

AddThis Social Bookmark Button

Bezzwrotne dotacje z UERozmowa z Jarosławem Grobelnym z firmy InfoGROBELNY:

Marek Jereczek: Czy osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą może uzyskać jakieś wsparcie finansowe?Jarosław Grobelny: Każda osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą może liczyć na wsparcie swoich działań, pod warunkiem, że spełni określone wymagania oraz, że działalność ta jest pierwszą działalnością gospodarczą danej osoby (przy niektórych dotacjach istnieje wymóg nie prowadzenie działalności gospodarczej przez określony czas przed złożeniem wniosku dotację). Osoby, które podejmują działalność gospodarczą po raz kolejny, mogą ubiegać się o dotacje jako działający przedsiębiorcy.

Co musi zrobić osoba, która chciałaby otrzymać bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Jest to uzależnione od tego z jakiej dotacji będzie mogła skorzystać. Jedno jest wspólne. Nie może zarejestrować działalności gospodarczej zanim rozpocznie ubieganie się dotacje.

Z jakich dotacji może skorzystać osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą?

Jest to uzależnione od statusu osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Osoba pracująca lub nie pracująca, ale nie zarejestrowana jako osoba bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy, w tym osoba zagrożona utratą pracy lub osoba odchodząca z rolnictwa (rolnik lub domownik) może skorzystać z działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości, realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

Z kolei osoba bezrobotna (zarejestrowana jako bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy) może ubiegać się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy lub z jednego z programów pomocowych, które pozyskał powiatowy urząd pracy.

W jaki sposób o dotację może ubiegać się osoba, która nie jest bezrobotna (nie jest zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy)?

Pierwszą czynnością jaką musi zrobić to poszukanie instytucji, które w województwie, w którym dana osoba ma zamiar rozpocząć działalność gospodarczą realizują projekty w ramach działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości.

Lista takich instytucji powinna znajdować się na stronie urzędu marszałkowskiego. Następnie należy wybrać instytucję, która jest najbliżej lub która zgłasza zapotrzebowanie na określonego rodzaju beneficjentów ostatecznych.

Jak wygląda w takim przypadku proces udzielania dotacji?

Po zapisaniu się na listę potencjalnych beneficjentów ostatecznych, w wybranej instytucji realizującej projekt w ramach działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości, należy oczekiwać na wynik procesu selekcyjnego. Instytucja wybiera te osoby, które spełniają wymagania (wytyczne do działania 2.5). Z reguły są one dostępne na stronie internetowej instytucji realizującej projekt.


 

Zarządzanie - artykuły


Wniosek urlopowy   HRnest   Program do urlopów - elektroniczne wnioski urlopowe   Program do rozliczania delegacji   Zarządzanie czasem pracy