PrzepisNaBiznes.pl Podstawy Zakładanie firmy

Jak założyć działalność gospodarczą?

AddThis Social Bookmark Button

Działalnośc gospodarczaPoradnik dla tych, którzy zamierzają uruchomić swoją własną firmę. Poznaj procedurę zakładania indywidualnej działalności gospodarczej.

Dowiedz się co, gdzie, jak i za ile należy załatwić, by zostać Przedsiębiorcą!Podstawowe definicje:

Zgodnie z Ustawą Prawo działalności gospodarczej:

1. Działalność gospodarcza jest to działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zorganizowany, ciągły i w celach zarobkowych.

2. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Przepisów ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi i miejsc na ustawienie namiotów, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.

Pierwsze kroki przy zakładaniu firmy

Załóżmy, że wiesz już dokładnie co chcesz robić. Przemyślałeś swoje cele, wiesz jak je zrealizować, sporządziłeś biznes plan. Pozostaje zatem już tylko założyć własną działalność gospodarczą.

REJESTRACJE INDYWIDUALNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

1. Urząd gminy - wpis do ewidencji działalności gospodarczej 
2. Urząd statystyczny - zgłoszenie działalności do rejestru REGON  
3. Wykonanie pieczątki + założenie rachunku
4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych - zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego
5. Urząd Skarbowy - Przyznanie numeru NIP, opodatkowanie VAT 
6. Państwowa Inspekcja Pracy - tylko w przypadku zatrudniania pracowników
7. Państwowa Inspekcja Sanitarna – tylko w przypadku niektórych działalności

 

UWAGA: od 1 stycznia 2004 roku przedsiębiorcy uzyskali możliwość załatwienia większości spraw związanych z rejestracją firmy w jednym okienku urzędu gminy. Udogodnienie to dotyczy załatwiania formalności opisanych w kroku pierwszym, drugim i piątym. 

Zarządzanie - artykuły


Wniosek urlopowy   HRnest   Program do urlopów - elektroniczne wnioski urlopowe   Program do rozliczania delegacji   Zarządzanie czasem pracy