Jak zaoy dziaalno gospodarcz? - PrzepisNaBiznes.pl - Franczyza, pomysły na biznes, biznes plan

Jak zaoy dziaalno gospodarcz?
fot. Fotolia.com

Poradnik dla tych, ktrzy zamierzaj uruchomi swoj wasn firm. Poznaj procedur zakadania indywidualnej dziaalnoci gospodarczej.

Dowiedz si co, gdzie, jak i za ile naley zaatwi, by zosta Przedsibiorc!

Podstawowe definicje:

Zgodnie z Ustaw Prawo dziaalnoci gospodarczej:

1. Dziaalno gospodarcza jest to dziaalno wytwrcza, handlowa, budowlana, usugowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobw naturalnych, wykonywana w sposb zorganizowany, cigy i w celach zarobkowych.

2. Przedsibiorc jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie bdca osob prawn, ktrej ustawa przyznaje osobowo prawn, prowadzca we wasnym imieniu dziaalno gospodarcz lub zawodow.

Przepisw ustawy nie stosuje si do dziaalnoci wytwrczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierzt, ogrodnictwa, warzywnictwa, lenictwa i rybactwa rdldowego, a take wynajmowania przez rolnikw pokoi i miejsc na ustawienie namiotw, sprzeday posikw domowych i wiadczenia w gospodarstwach rolnych innych usug zwizanych z pobytem turystw.

Pierwsze kroki przy zakadaniu firmy

Zamy, e wiesz ju dokadnie co chcesz robi. Przemylae swoje cele, wiesz jak je zrealizowa, sporzdzie biznes plan. Pozostaje zatem ju tylko zaoy wasn dziaalno gospodarcz.

REJESTRACJE INDYWIDUALNEJ DZIAALNOCI GOSPODARCZEJ:

1. Urzd gminy - wpis do ewidencji dziaalnoci gospodarczej 
2. Urzd statystyczny - zgoszenie dziaalnoci do rejestru REGON  
3. Wykonanie piecztki + zaoenie rachunku
4. Zakad Ubezpiecze Spoecznych - zgoszenie do ubezpieczenia spoecznego
5. Urzd Skarbowy - Przyznanie numeru NIP, opodatkowanie VAT 
6. Pastwowa Inspekcja Pracy - tylko w przypadku zatrudniania pracownikw
7. Pastwowa Inspekcja Sanitarna – tylko w przypadku niektrych dziaalnoci

 

UWAGA: od 1 stycznia 2004 roku przedsibiorcy uzyskali moliwo zaatwienia wikszoci spraw zwizanych z rejestracj firmy w jednym okienku urzdu gminy. Udogodnienie to dotyczy zaatwiania formalnoci opisanych w kroku pierwszym, drugim i pitym. 

Wniosek urlopowy