Fundusze 2014: kto dostanie pienidze i na co? - PrzepisNaBiznes.pl - Franczyza, pomysły na biznes, biznes plan

Fundusze 2014 - kto dostanie pienidze i za co?
fot. Fotolia.com

Cho nie wiadomo jeszcze ile rodkw z funduszy pomocowych UE Polska wynegocjuje w ramach nowej perspektywy finansowej, to rzd ma ju pomys, na co wyda te pienidze.

Negocjacje nad nowym planem wydatkw UE rozpoczn si ju wkrtce. W najbliszych miesicach Komisja Europejska przedstawi swj pomys na konstrukcj budetu i od tego momentu wszystko si zacznie. Walka o kad zotwk z budetu UE nie bdzie atwa. Pastwa czonkowskie bardzo pilnuj swoich portfeli - niemale pustych po walce z kryzysem, ktry mocno nadszarpn take europejskie poczucie solidarnoci. Pojawiaj si zatem pomysy, aby czn kwot budetu unijnego ci o poow,tzn. do poziomu 0,5 proc. dochodu narodowego brutto (DNB). Z kolei unijna polityka spjnoci miaaby zosta tak zmieniona, eby o pienidze z niej mogy ubiega si nie tylko biedniejsze kraje Unii, ale take te bogatsze.

Polski rzd razem z innymi krajami naszego regionu prbuje te pomysy powstrzyma i przekonuje, e warto utrzyma dotychczasowe zasady rozdziau unijnych pienidzy. Jednym z argumentw jest to, e obecny ksztat polityki spjnoci ma charakter rozwojowy dla caej Unii Europejskiej. Dziki temu mona do osignicia strategicznych celw gospodarczych zapisanych w strategii "Europa 2020".

Polska ma jeszcze jeden wany argument za utrzymaniem polityki spjnoci. Ot Ministerstwo Rozwoju Regionalnego sprawdzio, ile pienidzy wpaconych przez kraje bdce patnikami netto, a przekazanych Polsce w postaci bezzwrotnych dotacji, zostaje przez te kraje "odzyskanych". Okazuje si, e suma porednich i bezporednich korzyci (czyli dodatkowych kontraktw na produkty i usugi) uzyskanych przez firmy zachodnioeuropejskie dziki realizacji projektw finansowanych z funduszy europejskich jest ogromna: w okresie 2004-15 signie 151 mld z (czyli 37,8 mld euro)! To prawie 50 proc. caej kwoty, ktr Unia przyznaa Polsce w obecnie obowizujcym budecie. W caym okresie 2004 - 2015 z kadego euro wpaconego do budetu wsplnotowego na rzecz realizacji polityki spjnoci w Polsce najwicej zyskaj nasi zachodni ssiedzi - Niemcy otrzymaj 85 eurocentw. 

Wniosek urlopowy