Fundusze 2014: kto dostanie pienidze i na co? - Strona 2 - PrzepisNaBiznes.pl - Franczyza, pomysły na biznes, biznes plan

Bez wzgldu na to, jak du kwot funduszy europejskich uda si Polsce wynegocjowa, rzd zamierza zmieni zasady przyznawania dotacji dla przedsibiorstw. Dzi zdecydowana wikszo unijnych pienidzy w Polsce przekazywana jest w postaci bezzwrotnych dotacji, a jedynie niewielka cz pienidzy trafia do funduszy porczeniowych i poyczkowych. Rzd zamierza te proporcje odwrci: wikszo pienidzy ma zasila fundusze porczeniowe i poyczkowe. Gwnym uzasadnieniem zastpienia dotacji poyczkami jest dugofalowa korzy gospodarcza. Cho w przypadku pojedynczego przedsibiorcy korzy z poyczki jest nisza ni z bezzwrotnej dotacji, to z takich poyczek moe skorzysta znacznie wicej firm. Ponadto - system poyczkowy raz zasilony pienidzmi teoretycznie pracuje w nieskoczono. Druga, zasadnicza zmiana bdzie dotyczy pienidzy przeznaczonych na rozwj regionalny. Podstawowym dokumentem bdzie tutaj uchwalona w lipcu Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego. Znajduj si w niej trzy priorytety, ktre z pewnoci bd wyznacznikiem dla tworzenia planu wydatkowania pienidzy z UE w nowej perspektywie finansowej.

Pierwszym priorytetem KSRR bd inwestycje skoncentrowane w i wok 18 stolic regionalnych. Rzd przyj zasad, e rozwj gospodarczy promieniuje od regionalnego centrum w gb wojewdztwa. Zarwno eksperci jak i Parlament Europejski takie rozwizanie popieraj i tumacz, e jest to nauralny proces, ktrego nie powinno si hamowa prbujc na si rozoy pienidze rwnomiernie w caym wojewdztwie.

Drugim fundamentem strategii jest pomoc dla najbiedniejszych regionw - nie tylko dla Polski Wschodniej, ktra obecniema swj wasny Program Operacyjny. Zgodnie z KSRR z pienidzy dla gmin najbiedniejszych, najbardziej oddalonych od centrw gospodarczych, skorzystaj mieszkacy take zachodnich i centralnych wojewdztw.

Fundamentem trzecim jest zaoenie, e niewielka czstka pienidzy powinna jednak trafi do wojewdztw Polski Zachodniej. Dlaczego, skoro bdzie pomoc dla najbiedniejszych regionw z caej Polski w priorytecie drugim? Poniewa obecny Program Operacyjny Rozwj Polski Wschodniej jest po prostu bardzo popularny i sprawdzi si - warto zatem stworzy jego kontynuatora.

Jakkolwiek nie wiadomo jeszcze, ile pienidzy dostanie Polska w nowej perspektywie finansowej, czy bedzie to 110,98 mld euro, czy moe "tylko" 65 mld, to rzd ju musi myle, jak je wyda. Patrzc na obecne plany zmian, mona przypuszcza, e cho radykalne - w dugofalowej perspektywie bd one korzystne dla wszystkich beneficjentw.


Autor: Adriana Zalewska
www.doradca-ue.pl 

Wniosek urlopowy