Jak napisa biznesplan? - PrzepisNaBiznes.pl - Franczyza, pomysły na biznes, biznes plan

Jak napisa biznesplan?
fot. Fotolia.com

Biznesplany wymagane s od podmiotw gospodarczych chccych pozyska rodki finansowe z banku, innej instytucji finansowej lub od potencjalnych akcjonariuszy.

Twj biznesplan ma wielkie znaczenie waciwie tylko dla Ciebie. Banki i inne podmioty finansujce przedsiwzicia gospodarcze otrzymuj ich wiele. Musisz wic uzyska aprobat instytucji, do ktrej si zwracasz, i podtrzyma jej zainteresowanie. Aby to osign, pisz jasno, zwile, logicznie i realistycznie. Podeprzyj sowa liczbami, gdzie to tylko moliwe.

Jasno wypowiedzi

Osoba czytajca Twj biznesplan jest zajta, czsto ma inne problemy, z ktrymi musi si zmaga. wiadomie i podwiadomie ocenia Ci na podstawie sposobu wypowiadania si. Zatem:

  • niech Twj jzyk bdzie prosty;
  • unikaj prb zmieszczenia w jednym zdaniu zbyt wielu pomysw;
  • niech kade zdanie wypywa logicznie z poprzedniego;
  • nie szafuj przymiotnikami;
  • przedstawiaj dane w formie tabeli tam, gdzie taka forma byaby waciwa.

Zwizo

Jeli doradca kredytowy lub kierownik dziau kredytw znudzi si, czytajc materiay, prawdopodobnie nie podejdzie do Twojego projektu z waciwym zrozumieniem. Wic przycinaj, przycinaj i jeszcze raz przycinaj tekst, zostawiajc jedynie to, o czym czytajcy naprawd powinien zosta poinformowany. Zbyt szczegowe opisy usu.

Logika

Fakty i pomysy, ktre przedstawiasz, oka si atwiejsze do przyswojenia i wywr wikszy wpyw na czytajcego, jeeli bd tworzyy logiczn sekwencj. Unikaj serii chaotycznych akapitw, nawet najlepiej sformuowanych. Upewnij si rwnie, e to, co znalazo si w jednym akapicie, harmonizuje z tym, co napisae w innym.

Realizm

Nie przesadzaj, opisujc swoje przedsiwzicie.

Liczby

Doradca kredytowy lub inwestor, czytajc Twj plan, myli w kategoriach liczb. Sowa nie zrobi na nim wraenia, chyba e zostan poparte dokadnymi wyliczeniami. Sprbuj zatem okrela zjawiska liczbowo wszdzie tam, gdzie to moliwe. 

Wniosek urlopowy