Jak napisać biznesplan?

AddThis Social Bookmark Button

Biznes planBiznesplany wymagane są od podmiotów gospodarczych chcących pozyskać środki finansowe z banku, innej instytucji finansowej lub od potencjalnych akcjonariuszy.

Twój biznesplan ma wielkie znaczenie właściwie tylko dla Ciebie. Banki i inne podmioty finansujące przedsięwzięcia gospodarcze otrzymują ich wiele. Musisz więc uzyskać aprobatę instytucji, do której się zwracasz, i podtrzymać jej zainteresowanie. Aby to osiągnąć, pisz jasno, zwięźle, logicznie i realistycznie. Podeprzyj słowa liczbami, gdzie to tylko możliwe.Jasność wypowiedzi

Osoba czytająca Twój biznesplan jest zajęta, często ma inne problemy, z którymi musi się zmagać. Świadomie i podświadomie ocenia Cię na podstawie sposobu wypowiadania się. Zatem:

  • niech Twój język będzie prosty;
  • unikaj prób zmieszczenia w jednym zdaniu zbyt wielu pomysłów;
  • niech każde zdanie wypływa logicznie z poprzedniego;
  • nie szafuj przymiotnikami;
  • przedstawiaj dane w formie tabeli tam, gdzie taka forma byłaby właściwa.

Zwięzłość

Jeśli doradca kredytowy lub kierownik działu kredytów znudzi się, czytając materiały, prawdopodobnie nie podejdzie do Twojego projektu z właściwym zrozumieniem. Więc przycinaj, przycinaj i jeszcze raz przycinaj tekst, zostawiając jedynie to, o czym czytający naprawdę powinien zostać poinformowany. Zbyt szczegółowe opisy usuń.

Logika

Fakty i pomysły, które przedstawiasz, okażą się łatwiejsze do przyswojenia i wywrą większy wpływ na czytającego, jeżeli będą tworzyły logiczną sekwencję. Unikaj serii chaotycznych akapitów, nawet najlepiej sformułowanych. Upewnij się również, że to, co znalazło się w jednym akapicie, harmonizuje z tym, co napisałeś w innym.

Realizm

Nie przesadzaj, opisując swoje przedsięwzięcie.

Liczby

Doradca kredytowy lub inwestor, czytając Twój plan, myśli w kategoriach liczb. Słowa nie zrobią na nim wrażenia, chyba że zostaną poparte dokładnymi wyliczeniami. Spróbuj zatem określać zjawiska liczbowo wszędzie tam, gdzie to możliwe. 

Zarządzanie - artykuły


Wniosek urlopowy   HRnest   Program do urlopów - elektroniczne wnioski urlopowe   Program do rozliczania delegacji   Zarządzanie czasem pracy