Jakie skadniki powinna zawiera nazwa firmy? - PrzepisNaBiznes.pl - Franczyza, pomysły na biznes, biznes plan

Jakie skadniki powinna zawiera nazwa firmy
fot. Fotolia.com

Kady przedsibiorca dziaa pod okrelon "firm". Przedsibiorca prowadzcy dziaalno gospodarcz lub przedsibiorstwo, niezalenie od ich formy prawnej, prowadzi je pod okrelon nazw. W odniesieniu do przedsibiorcw nazwa ta jest okrelana wanie mianem "firmy". W kwestiach wyboru "firmy" nie mona sobie pozwoli na cakowit dowolno. Ustawodawca licznymi uregulowaniami ograniczy swobod przy okrelaniu naszej "firmy". W niniejszym artykule opisuje jakie skadniki powinna zawiera "firma" firmy z uwzgldnieniem poszczeglnych form prowadzenia dziaalnoci gospodarczej.

Kady przedsibiorca dziaa pod okrelon "firm". Przedsibiorca prowadzcy dziaalno gospodarcz lub przedsibiorstwo, niezalenie od ich formy prawnej, prowadzi je pod okrelon nazw. W odniesieniu do przedsibiorcw nazwa ta jest okrelana wanie mianem "firmy". W kwestiach wyboru "firmy" nie mona sobie pozwoli na cakowit dowolno. Ustawodawca licznymi uregulowaniami ograniczy swobod przy okrelaniu naszej "firmy". W niniejszym artykule opisuje jakie skadniki powinna zawiera "firma" firmy z uwzgldnieniem poszczeglnych form prowadzenia dziaalnoci gospodarczej.

Opisuj jakie skadniki powinna zawiera firma osoby fizycznej prowadzcej dziaalno gospodarcz, nazwa spki cywilnej, firma spki jawnej, firma spki partnerskiej, firma spki komandytowej, firma spki komandytowo-akcyjnej, firma spki z ograniczon odpowiedzialnoci i firma spki akcyjnej.

1. Zasady oglne dotyczce "firmy". 

Kady przedsibiorca jest okrelany za pomoc "firmy". Mona powiedzie, e "firma" to jest nazw danego przedsibiorcy. "Firma" zwizana jest cile z przedsibiorc. Tylko przedsibiorca moe posiada firm.

Przedsibiorcami mog by osoby fizyczne, osoba prawne i jednostki organizacyjne nie bdce osobami prawnymi, ktrym jednak ustawa przyznaje zdolno prawn, prowadzce we wasnym imieniu dziaalno gospodarcz lub zawodow.

Przedsibiorca dziaa pod firm, czyli pod okrelon nazw. Firma ta musi by ujawniona we waciwym rejestrze.

Firma przedsibiorcy musi si odrnia dostatecznie od firm innych przedsibiorcw prowadzcych dziaalno na tym samym rynku.

Firma nie moe wprowadza w bd, w szczeglnoci co do osoby przedsibiorcy, przedmiotu dziaalnoci przedsibiorcy, miejsca dziaalnoci, rde zaopatrzenia.

Firm osoby fizycznej jest jej imi i nazwisko. Nie wyklucza to wczenia do firmy pseudonimu lub okrele wskazujcych na przedmiot dziaalnoci przedsibiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych okrele dowolnie obranych.

Firm osoby prawnej jest jej nazwa.

Firma zawiera okrelenie formy prawnej osoby prawnej, ktre moe by podane w skrcie, a ponadto moe wskazywa na przedmiot dziaalnoci, siedzib tej osoby oraz inne okrelenia dowolnie obrane.

Firma osoby prawnej moe zawiera nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej, jeeli suy to okazaniu zwizkw tej osoby z powstaniem lub dziaalnoci przedsibiorcy. Umieszczenie w firmie nazwiska albo pseudonimu osoby fizycznej wymaga pisemnej zgody tej osoby, a w razie jej mierci - zgody jej maonka i dzieci.

Przedsibiorca moe posugiwa si skrtem firmy.

Firma oddziau osoby prawnej zawiera pen nazw tej osoby oraz okrelenie "oddzia" ze wskazaniem miejscowoci, w ktrej oddzia ma siedzib.


 

Wniosek urlopowy