Strategiczne zarzdzanie firm - Misja i Wizja, czyli nazwanie marze - PrzepisNaBiznes.pl - Franczyza, pomysły na biznes, biznes plan

Strategiczne zarzdzanie firm
fot. Fotolia.com

Wszyscy wielcy byli kiedy mali.
Aby osign sukces trzeba marzy.


 

Z jednej strony, sowa: Misja i Wizja stay si naduywanymi zwrotami w niemal kadej polskiej organizacji. Z drugiej strony aspekt Misji i Wizji wydaje si by nadal nieuporzdkowanym obszarem zarzdzania strategicznego. Z jednej strony, slogan za ktrym, w wikszoci przypadkw, nie id ani dobrze sformuowane strategie, ani tym bardziej skuteczne strategiczne dziaania. Z drugiej strony, sowa budzce kontrowersje, tak wrd praktykw jak i teoretykw zarzdzania, a ilo definicji tych poj z pewnoci nie uatwia odnalezienia si w tym gszczu.

Jednak dzisiaj kady szanujcy si meneder bez wahania powie, e okrelenie sensu i celu istnienia organizacji jest pierwszym krokiem do stworzenia jej strategii firmy. Moe zatem warto raz jeszcze przemyle rol Misji i Wizji w organizacji.

MISJA, czyli PO CO tu jestemy

Misja powinna by wiadectwem tosamoci firmy, swoistym „kodem genetycznym” kultury organizacyjnej, ktry okrela podstawowe wartoci organizacji. Wartoci te pomagaj ujednolici sposoby dziaania pracownikw w kluczowych dla firmy sprawach. Misja okrela kierunek dziaania caej organizacji, jej koncepcj biznesu firmy, jej rol i sens istnienia. Okrela porednio dziedziny, ktrymi firma jest w stanie si zaj i chce si zajmowa.

Odpowiedzi na podane poniej pytania mog by pomocne w poprawnym sformowaniu dokument Misji[1]:

- Kim jestemy?

- Jaka jest nasza historia?

- Czym si zajmujemy? Jakie potrzeby zaspokajamy?

- Po co istniejemy? Dlaczego robimy, to co robimy?

- Jakie s nasze wartoci?

- W co wierzymy?

- Dla kogo istniejemy?

- Czym si wyrniamy na rynku?

- Gdzie jestemy teraz?

- Jaki jest nasz ostateczny cel?

Ale tak naprawd to od zarzdu firmy, jej menederw i pracownikw zaley co zostanie spisane jako deklaracji Misji. Nie ma obowizku, aby wszystkie powysze punkty zalazy odzwierciedlenie w jej tekcie. Naley wybra tylko te, ktre s zrozumiae dla wszystkich je tworzcych i z ktrymi wszyscy si utosamiaj. Dugo tekstu Misji rwnie moe by dowolna - od kilku zda do kilkudziesiciu stron. Kademu wedug potrzeb. Jednak conditio sine qua non jest to, aby Misja bya ywa, odpowiadajca prawdzie, dobrze skonstruowana, wiarygodna i motywujca. Pracownicy dziki niej powinni czu, e ich rola jest wana w procesie rozwoju firmy.

Zdarza si, e wstpem do deklaracji Misji jest haso misyjne, ktre stanowi co w rodzaju motta, myli przewodniej caego, precyzyjnie opracowanego dokumentu. Motto takie jest integraln cz deklaracji Misji, ale raczej jej nie zastpi. Jest to co, od czego moemy zacz nasz przygod z tworzeniem Misji i Wizji.

Przykady historycznych hase misyjnych:

Sprawi by samochd sta si dobrem powszechnym

Ford Motor Company, 1904

 

Sta si liderem cywilnego przemysu lotniczego, wprowadzajcym wiat w epok odrzutowcw  

Boeing, lata 50-te

 


 

Wniosek urlopowy