Agencja ubezpieczeniowa - PrzepisNaBiznes.pl - Franczyza, pomysły na biznes, biznes plan

Agencja ubezpieczeniowa

Agencja ubezpieczeniowa
fot. Fotolia.com

Rozmowa z Radosawem Nowakiem, wspwacicielem i szefem Multiagencji ubezpieczeniowej INTER-TUR Sp. z o.o. z Warszawy oraz wspwacicielem firmy brokerskiej TUR Sp. z o.o.:

Marek Jereczek: Od czego naley zacz, jeli planujemy zaoy wasn agencj ubezpieczeniow?

Radosaw Nowak: Najmniejsza agencja ubezpieczeniowa to jeden czowiek – waciciel, a zarazem agent ubezpieczeniowy. Tak dziaa przewaajca liczba agencji ubezpieczeniowych w naszym kraju. Na pocztku trzeba oczywicie zaoy dziaalno gospodarcz i jako przedmiot swojej dziaalnoci wpisa: porednictwo ubezpieczeniowe. Zgodnie z przepisami Ustawy o porednictwie ubezpieczeniowym, aby zosta agentem ubezpieczeniowym, trzeba speni kilka warunkw. Oznacza to, e nie kady moe podj tak dziaalno. Przede wszystkim moe to uczyni wycznie osoba, posiadajca pena zdolno do czynnoci prawnych, niekarana, ktra legitymuje si min. rednim wyksztaceniem. A co najistotniejsze, podjcie dziaalnoci agencyjnej wymaga odbycia odpowiednich szkole. Wymagane s 2 typy szkole: tzw. szkolenie oglne - obejmujce podstawow wiedz z zakresu ubezpiecze, rynku ubezpieczeniowego, prawa, itp. zagadnie, oraz szkolenie produktowe - obejmujce wiedz specjalistyczn z dziedziny produktw ubezpieczeniowych, oferowanych przez konkretn firm ubezpieczeniow, z ktr kandydat na agenta zamierza podj wspprac. Oba rodzaje szkole organizuj towarzystwa ubezpieczeniowe (ew. upowanione multiagencje). Czsto s one bezpatne, ewentualnie ich cena oscyluje w granicach 200 z. Po pomylnym zakoczeniu szkole, pozostaje tylko podpisa stosown umow z firm ubezpieczeniow lub multiagencj i rozpocz dziaalno. Do podpisania umowy wymagane bd pewne dokumenty, np. dokument zawiadczajcy o ukoczeniu min. szkoy redniej, zawiadczenie o niekaralnoci, kopia dowodu osobistego, kopia dokumentu rejestrowego firmy.

Jakie kompetencje musi posiada waciciel agencji?

Oprcz wspomnianych wczeniej (min. rednie wyksztacenie, wiedza nabyta na szkoleniach: oglnym i produktowym), dodatkowo potrzebne s pewne cechy charakteru, jak odpowiedzialno, solidno, uczciwo (agent non stop ma kontakt z pienidzmi, ktre nie s jego wasnoci lecz towarzystwa ubezpieczeniowego) i oczywicie umiejtno odpowiedniego komunikowania si z innymi ludmi.

Czy w tego typu dziaalnoci wymagany jest wasny lokal?

Zwaszcza na pocztku dziaalnoci lokal nie jest niezbdny, poniewa praca klasycznego agenta polega na czstym poruszaniu si "po miecie" (wizyty u klientw, w firmie ubezpieczeniowej / multiagencji), zaatwianie innych formalnoci). Lokal jest jakby kolejnym etapem rozwoju zawodowego agenta, zwaszcza, gdy myli on o poszerzeniu skadu osobowego, np. przyjciu wsplnika lub zatrudnieniu pracownika. Przy wyborze lokalu, trzeba zwraca uwag (poza cen wynajmu oczywicie), na usytuowanie. Jeli lokal ma suy jako punkt akwizycyjny, powinien by zlokalizowany w okolicy, gdzie bdzie zapotrzebowanie na tego typu usugi (np. centrum miasta, osiedle mieszkaniowe, ruchliwa ulica, centrum handlowe itp). Warto zwrci uwag na atwo dostpu i moliwo parkowania aut przez klientw (czsto przedmiotem dziaalnoci agenta s ubezpieczenia samochodowe, ktre wymagaj tzw. ogldzin ubezpieczanych aut). 

Wniosek urlopowy