PrzepisNaBiznes.pl Artykuły, wywiady Dlaczego branża "wypaleniowa" jest zawsze na topie?

Dlaczego branża "wypaleniowa" jest zawsze na topie?

AddThis Social Bookmark Button

Biznes, doradztwoWypalenie. Równowaga. Work-life balance. Dobre życie. Jakkolwiek marketingowo to ubrać, sens pozostaje ten sam. Rynek na usługi i produkty związane z pomiarem i zwalczaniem wypalenia jest samoodnawiającym się źródłem. Dlaczego? Oto 5 najważniejszych powodów.Powód 1) Wypalenie ma społeczną akceptację jako „normalny” problem

Pojęcie wypalenia (ang. burnout) pojawiło się po raz pierwszy w literaturze psychologicznej w latach siedemdziesiątych. Zjawisko to nie było wcześniej zupełnie nieznane. Jednak oficjalnie rzadko uznawano jego istnienie i równie rzadko otwarcie nad nim dyskutowano. W niektórych zawodach był to temat tabu. Jego podjęcie uważano za równoznaczne z przyznaniem, że czasami profesjonaliści postępują nie do końca profesjonalnie. Jeśli już uznawano istnienie wypalenia, to przypisywano je bardzo nielicznej mniejszości, którą w dodatku etykietowano jako „jednostki o oczywistych zaburzeniach psychicznych”.

Tego typu podejście sprawiało, że trudno było prowadzić badania nad wypaleniem, nie mówiąc o jakimkolwiek poważnym traktowaniu na forum publicznym lub naukowym. Jednak ofiarność i samozaparcie pionierów badania wypalenia jako zjawiska psychologicznego spowodowały, że udało się zebrać dostateczny materiał, który można było opublikować. To właśnie dzięki tym pierwszym artykułom nastąpiła zdecydowana zmiana opinii co do wagi i powszechności wypalenia. Profesjonaliści zatrudnieni w zawodach, których istotą jest praca z ludźmi, zdecydowanie potwierdzili zarówno istnienie zjawiska wypalenia, jak i jego znaczenie jako ryzyka zawodowego. Z wywiadów badawczych wynikło bardzo jasno, że świadczenie usług lub zapewnianie opieki może być bardzo wymagającym i angażującym zawodem, i że wyczerpanie emocjonalne (prowadzące do pozostałych wymiarów wypalenia) nie jest niezwykłą reakcją na przeciążenie taką pracą.

Od czasu tych skromnych początków wiedza o wypaleniu i zrozumienie tego zjawiska rozwinęły się w sposób imponujący. Obecnie uważa się je za ważny problem indywidualny i społeczny.

Powód 2) Podstawowa przyczyna wypalenia pozostaje od wiek wieków niezmieniona — i taka też pozostanie na wieki wieków

Zasadnicza przyczyna wypalenia tkwi w naszej potrzebie sensu życia. Chcemy wierzyć, że nasze życie ma sens, że to, co robimy — a zatem i my sami — jest pożyteczne i ważne. Gdy ludzie próbują znaleźć sens swego życia w pracy i mają poczucie, że zawiedli w procesie tworzenia tego sensu, wynikiem jest wypalenie.

Co czyni poszukiwanie sensu życia tak potężną siłą? Przyczyną jest podstawowa tragedia, której wszystkie istoty ludzkie muszą stawić czoła tzn. ostateczność i nieuchronność śmierci. Nasza potrzeba, aby wierzyć, że to, co robimy ma sens, jest naszym sposobem radzenia sobie z udręką spowodowaną przez świadomość, że jesteśmy śmiertelni. Aby uniknąć i zaprzeczyć śmierci, musimy czuć się bohaterami, wiedzieć, że nasze życie ma sens, że liczy się w wyższym, „kosmicznym” porządku rzeczy.

To właśnie dlatego wypalenie zwykle występuje u ludzi mających ambitne cele i duże oczekiwania w momencie podejmowania pracy w takich dziedzinach jak pediatria, pielęgniarstwo, doradztwo w sprawach zarządzania, zarządzanie, nauczanie przedszkolne, opieka społeczna i zdrowie psychiczne. We wszystkich tych zawodach wymagania co do pracowników są wysokie — kwalifikacje zawodowe odpowiednio udokumentowane teorią i praktyką, silna motywacja, identyfikacja ze swoją pracą. Jeśli ci wysoko wykwalifikowani pracownicy nie czerpią z pracy poczucia sensu istnienia, gdy nie udaje się im zrealizować celów zawodowych i czują się niezdolni do skutecznego działania, wówczas stają się podatni na wypalenie. 

Pomysły na biznes


Wniosek urlopowy   HRnest   Program do urlopów - elektroniczne wnioski urlopowe   Program do rozliczania delegacji   Zarządzanie czasem pracy