PrzepisNaBiznes.pl Artykuły, wywiady Fabryka Innowacji, czyli kapitałowe wsparcie wdrożeń nowatorskich pomysłów

Fabryka Innowacji, czyli kapitałowe wsparcie wdrożeń nowatorskich pomysłów

AddThis Social Bookmark Button
Innowacje

Nowatorskie i niekonwencjonalne pomysły są doskonałą drogą do własnego biznesu. Przekonają się o tym autorzy innowacji, nie tylko badacze, pracownicy naukowi, inżynierowie czy studenci, którzy zgłoszą je do Fabryki Innowacji za pośrednictwem strony www.fabrykainnowacji.org.pl. Zgłoszony pomysł może być w fazie projektowej, ale można też zgłaszać istniejące prototypy czy nawet produkty gotowe do wdrożenia.„Naszym zadaniem jest wyszukiwanie i selekcja dobrze rokujących pomysłów czy projektów, również takich, które oparte są na wynikach prac naukowo-badawczych – mówi Jacek Bzdurski, dyrektor Fabryki Innowacji. - Nie trzeba mieć dokładnego biznes planu, wystarczy idea, którą pomożemy dopracować i rozwinąć w przedsięwzięcie biznesowe. Podczas selekcji szczególną uwagę skupiamy na badaniu potencjału rynkowego i technologicznego nowego produktu lub usługi, które powinny przynieść potencjalnemu inwestorowi oczekiwaną stopę zwrotu z inwestycji kapitałowej. Komercjalizacja innowacyjnych pomysłów jest uzasadniona tylko wtedy, gdy powstałe na ich bazie przedsiębiorstwo będzie dochodowe.”

Pomysłodawcy w ramach Fabryki Innowacji mają dostęp nie tylko do infrastruktury badawczej umożliwiającej testy i prototypowanie, ale mogą też skorzystać z doświadczenia i wiedzy cenionych ekspertów. Istotną pomocą jest również tworzona w ramach Fabryki Innowacji strategia komercjalizacji i wdrożenia poszczególnych projektów, a co za tym idzie wsparcie przy tworzeniu i zarządzaniu firmami wprowadzającymi innowacje na rynek.

Zadaniem Fabryki Innowacji jest wspieranie innowacyjnego biznesu w początkowej fazie rozwoju.

Po przyjęciu i zakwalifikowaniu wniosku rozpoczyna się etap preinkubacji. W ramach preinkubacji udzielone pomysłodawcy w ramach Fabryki Innowacji wsparcie może wynieść nawet 200 000 PLN. W fazie preinkubacji Fabryka Innowacji zapewnia pomysłodawcom profesjonalne doradztwo, szkolenia i warsztaty z udziałem posiadających bogate doświadczenie i wysoko wykwalifikowanych ekspertów i specjalistów w zakresie: regulacji prawnych (m.in. ochrona praw autorskich, patenty, analiza pomysłu), zagadnień finansowo – księgowych wyceny przedsięwzięć i biznes planowania, zasad funkcjonowania i badania rynku, marketingu produktowego, zasad wyceny kapitałowej, rekrutacji i zarządzania personelem, doradztwa technicznego w zakresie analiz technicznych, ekspertyz, testów prototypów, wprowadzania nowej technologii czy produktu na rynek, budowy kanałów sprzedaży. Wówczas oprócz rynkowej wyceny pomysłu, zostaną również przeprowadzone ekspertyzy technologiczne i analizy wykonalności, finansowe, ryzyka, testy laboratoryjne związane z przygotowaniem prototypu. Fabryka Innowacji oferuje również pomysłodawcom specjalistyczne doradztwo, badania rynku i plany marketingowe, sprzedaży, udostępnienie infrastruktury, wszystko to, co jest niezbędne, aby z innowacyjnego pomysłu stworzyć firmę.

Efektem pomyślnie przeprowadzonej preinkubacji będzie zawarcie porozumienia lub umowy inwestycyjnej w celu utworzenia wspólnie z pomysłodawcami, niezależnej osoby prawnej - spółki prawa handlowego - w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialności lub spółki akcyjnej. Etap wejścia kapitałowego może osiągnąć poziom nawet 200 000 EURO. „Moment wejścia kapitałowego nie oznacza jednak zakończenia projektu – zapewnia Krzysztof Nowański, dyrektor ds. technologii. - Nowo utworzona firma nie zostanie pozostawiona swojemu losowi. Eksperci Fabryki Innowacji nadal będą udzielali rad i pomagali pomysłodawcom bezpiecznie przejść wyboistą drogę do samodzielności ekonomicznej. Wspomogą nowo powstałą firmę w budowie struktur sprzedaży i kanałów dystrybucji. Wejście kapitałowe Fabryki Innowacji nie tylko nie oznacza utraty przez pomysłodawcę kontroli nad przedsięwzięciem, ale właśnie dzięki temu wejściu kapitałowemu inicjator pomysłu ma szansę odnieść sukces rynkowy i w pełni wykorzystać potencjał związany z nowymi rozwiązaniami.”

W umowie inwestycyjnej określa się nie tylko czas wejścia, ale wyjścia kapitałowego Fabryki Innowacji. Okres od pomysłu do wyjścia z przedsięwzięcia powinien zamknąć się w trzech lub czterech latach. W momencie wycofywania udziałów Fabryki Innowacji, spółka będzie mogła wykupić udziały od inwestorów lub pozyskać kapitał poprzez wejście na giełdę bądź zostać odsprzedana inwestorowi branżowemu albo funduszowi VC. Uzyskana samodzielność finansowa spółki i zakładane przepływy finansowe umożliwią samodzielny byt i jej rozwój w następnych kilkunastu latach.

 

Pomysły na biznes


Wniosek urlopowy   HRnest   Program do urlopów - elektroniczne wnioski urlopowe   Program do rozliczania delegacji   Zarządzanie czasem pracy