Fitness klub - PrzepisNaBiznes.pl - Franczyza, pomysły na biznes, biznes plan

Fitness klub

Fitness club
fot. Fotolia.com

W obecnych czasach panuje kult pikna i moda na zdrow i wysportowan sylwetk. Coraz wicej osb szuka moliwoci aktywnego wypoczynku, poczonego z prac nad swoim ciaem i kondycj. Czas siowni, otwieranych w maych pomieszczeniach, koczy si. Wraz ze wzrostem zamonoci spoeczestwa wzrasta zapotrzebowanie na lepsze usugi. Przyjrzyjmy si dziaalnoci i szansom rozwoju klubw fitness.

Pocztek w biznesie jest stay. Najpierw biznesplan , dokadne szacowanie kosztw, przemylenia i rozeznanie wrd otoczenia. Polacy w badaniach deklaruj ch ruchu i regularnych wicze. Szans te jest fakt, e coraz wicej osb posiada dochody due wysze ni rednia krajowa. Dodatkowo jestemy bombardowani informacjami o wadze, jak powinno si przywizywa do zdrowego trybu ycia. Zbadajmy rynek w miejscu gdzie chcemy otworzy lokal, aby dowiedzie si jakie jest zainteresowanie tego typu usugami. Sprbujmy wysondowa rynek, by w ten sposb sprawdzi ile pienidzy jest w stanie przeznaczy na wiczenia osoby mieszkajce w okolicy.

Planujc klub naley uwzgldni wielko miasta, lokalizacj oraz podzia funkcjonalny obiektu. Miasto o wielkoci 50 tys. mieszkacw daje nam moliwo otwarcia klubu nie wikszego ni 1000 mkw., jednak nie mniej ni 400 mkw. Wynika to z oblicze, ktre wskazuj i regu opacalnoci jest jeden czonek klubu na jeden metr kwadratowy powierzchni. Przy zaoeniu, e nasz klub bdzie mia 400 czonkw, powierzchni 400 mkw. przychody powinny wynie 40 tys. z. miesicznie.

Wana jest te sama struktura kosztw, ktra rozkada si w przyblieniu w sposb nastpujcy: 25 % przychodw to koszt czynszu i mediw, koszt pracownikw 25 % , powyej 5 % to marketing.

Mylc o lokalizacji trzeba pamita o miejscu zamieszkania klientw. Jak stwierdza Maciej Barakowski, waciciel klubu fitness w Gdasku: Klub musi by tam gdzie s, pracuj, bd mieszkaj ludzie. Dobrze prosperuj kluby w hotelach, ale koszt dzierawy jest bardzo wysoki. Warto pomyle nad rozwizaniem porednim, takim jak wynajem pomieszcze od orodkw edukacyjnych np. szk, bd prywatnych uczelni. Przy odpowiednim zaadaptowaniu sal moe si okaza to dobrym pomysem na obnienie kosztw.

Na pocztek sprzt nie musi by w ogromnej iloci. Lepiej dokupywa w trakcie rozwoju dziaalnoci, ni mie problem z nadmiarem urzdze. Najwaniejsze, by wyposay klub w sprzt, ktry pozwoli klientom zrzuci tkank tuszczow- podpowiada pan Maciej. A zatem zakupmy rowery, bienie, ergometry wiolarskie, stepery. Tzw. cz cardio powinna zajmowa 15% powierzchni lokalu. czny koszt urzdze to okoo 70 tys. z. Dalej wyposaamy sal do wicze siowych- koszt okoo 50- 60 tys. z, sal do aerobiku ze specjaln elastyczn podog, ktra chroni przed kontuzjami- koszt 15 tys. z. oraz cz klubu przeznaczon na szeroko pojt odnow biologiczn. Przy zaoeniu, e nasz klub ma mie powierzchni 400 mkw. cakowity koszt moe wynie 250 tys. z.

Pamitajmy, e klienta trzeba przycign czym wyjtkowym, odpowiadajcym jego potrzebom. Mona zatrzyma go w klubie oferujc mu zrnicowane i ciekawe zajcia nie tylko dobrze znane jak rne formy aerobiku. Warto zastanowi si nad oferta wicze zapobiegajcych osteoporozie, jogi, czy stretchingu. Dodawajmy stale nowe formy wicze, by klient nie znudzi si i nie odszed z klubu. Taka dziaalno wymaga staej edukacji instruktorw, co niestety kosztuje. Zainwestujmy jednak w dobrych pracownikw. Oprcz kompetencji wymagajmy od nich sympatycznoci, otwartoci i dobrego gosu. Musz to by osoby, ktre udziel fachowych porad, dadz si lubi, jednoczenie umiejtnie panujc nad grup.

Reklamujmy si w lokalnej prasie, na ulotkach i plakatach. Ulotki warto zostawia w miejscach, gdzie ludzie dbaj o wygld i urod(salon kosmetyczny, lekarz, fryzjer), by pniej w poszukiwaniu zdrowia mogli trafi do naszego klubu.


Autor: Patryk Szczerba
 

Wniosek urlopowy