Orodek SPA - PrzepisNaBiznes.pl - Franczyza, pomysły na biznes, biznes plan

Orodek SPA
fot. Fotolia.com

Podstaw sukcesu SPA jest optymalne wykorzystanie potencjau orodka. Dlatego ju na pocztku warto sobie zada pytanie: czym dysponujemy i co jest nasz najwiksz si. A potem naley bezwzgldnie ten kapita wykorzysta.

„Kieruj swoim interesem, bo inaczej on tob pokieruje.”
Benjamin Franklin


SPA jest SPA nierwne. Zupenie inn klientel s gocie tzw. Day SPA (orodkw ulokowanych w miecie), inn ci, ktrzy planuj wyjazdy do Resortw SPA. Kada z grup goci ma pewne okrelone wymagania. Sukces orodkw wypoczynkowych zaley od pomysowoci wodarzy SPA na wykorzystanie potencjau wynikajcego midzy innymi z lokalizacji. Jak wic najefektywniej wykorzysta potencja SPA ?

Po pierwsze: lokalizacja

W zalenoci od tego gdzie zlokalizowany jest orodek SPA naley adekwatnie zbudowa ofert. Zacznijmy od Day Spa. Jest to tzw. SPA „miejskie”. Charakterystyczn ich cech jest inny proces decyzyjny klienta, ktry podlega dziaaniom impulsowym. „Dlatego na naszych klientw „w pogotowiu” czekaj przez cay czas terapeuci” – umiecha si Elbieta togrska, menader Day Spa przy ulicy widnickiej we Wrocawiu. „Nie jest to standard w kadym Day Spa. Koszty utrzymania obsugi przez cay czas s bardzo due. Dla nas jednak priorytetem jest ciga gotowo personelu. Bo zauwaylimy e nasi klienci potrafi by kapryni i wybieraj bardzo rne pory odwiedzin”. A na jakie zabiegi warto stawia w miastach ? Przede wszystkim zadba powinno si o ich moliwie szeroki wachlarz. Gwnie tych kosmetycznych. Gocie Day Spa wymagaj szerokiej oferty, a take profesjonalnej porady. Mieszkacy miast wiksz uwag przykadaj take do cen – poniewa SPA staje si zabiegiem kosmetycznym, elementem stylu ycia, czci dnia – co przekada si na planowan cze budetu codziennych wydatkw, a nie dobrem stojcym ponad budetem (wakacyjnym).

Zupenie inaczej ofert powinny konstruowa resorty SPA. Resort, na co wskazuje definicja, jest orodkiem wyizolowanym, umiejscowionym poza duymi skupiskami ludzi. Dlatego gwnym motywatorem decyzji jest tu warto dodana, ktra jest w stanie przekona gocia o tym, e warto wyda niemae pienidze na pobyt w resorcie SPA. Co moe by takim motywatorem ? W pierwszej kolejnoci atrakcyjna lokalizacja (blisko atrakcyjnych szlakw turystycznych), dalej bogata oferta aktywnoci typu Wellness. Na koniec– filozofia. Intelektualna warto dodana obiektw, ktra w dalszej kolejnoci implikuje pozytywne nastawienie goci.

Optymalnie wykorzystaj charakter miejsca

Jak wida powyej – lokalizacja jest najwaniejszym elementem budowania strategii i oferty orodka SPA. S jednak jeszcze dodatkowe czynniki, wynikajce z unikatowego charakteru miejsca.

 

W cenie dzi jest unikatowo. „Jedyne SPA majce w swojej ofercie rytualn tureck ani – Hamam”; „jedyne SPA ALL Inclusive”, ”jedyne Spa oferujce zabiegi kosmetykami marki X” itp. To tylko niektre z hase, ktre mona znale na stronach kobiecych magazynw. 

Wniosek urlopowy