Szkoa jzykowa 2 - PrzepisNaBiznes.pl - Franczyza, pomysły na biznes, biznes plan

Szkoa jzykowa
fot. Fotolia.com

Rozmowa z Martyn Pilas, wacicielk Szkoy Jzykowej PERFECT ENGLISH SCHOOL

P.Sz.: Skd wzi si pomys na otwarcie szkoy jzykowej?

M.P.: Mona powiedzie, e moim hobby jest nauka jzykw. Oprcz dobrej znajomoci jzyka angielskiego, umiem jeszcze do dobrze posugiwa si niemieckim i francuskim. W zeszym roku zastpowaam moj siostr w szkole jzykowej jako nauczycielka. Zobaczyam jak „to wszystko” wyglda od rodka. Obserwowaam wydatkowanie pienidzy, sposoby reklamy oraz inne elementy prowadzenia takiej placwki. Jako, e moi rodzice maj dowiadczenie w prowadzeniu szkoy prywatnej kwesti czasu byo powstanie szkoy jzykowej. W pewnym momencie postanowiam sprbowa. By to ostatni moment, eby rozwin tego typu biznes w maym miecie, jakim jest Kocierzyna. Dwa lata temu w Gdasku by sza na tego typu usugi. Postanowiam wykorzysta dziaalno moich rodzicw. Akurat w ich prywatnej szkole by nabr nowych suchaczy. Dodatkowo zatrudniali nowych anglistw. Uznaam, e to dobry moment, by wystartowa z now szko jzyka angielskiego.

Miaa jakie trudnoci z rejestracj, wymogami formalnymi?

Absolutnie nie. Rejestracja firmy trwaa 5 minut i kosztowaa 100 z. Szkoa funkcjonuje jako zwyka dziaalno gospodarcza . Poszczeglne etapy rejestracji przebiegaj tak, jak w przypadku kadej innej dziaalnoci...

Czyli nie trzeba adnych specjalnych zezwole wydawanych chociaby przez Ministerstwo Edukacji?

Nie. Wszystko zaley od Ciebie i od Twoich suchaczy, jakiego poziomu nauki oczekuj i czy s w stanie dany prezentowany przez nauczycieli model nauki zaakceptowa.

Gdzie mieci si Twoja szkoa? Jakie najlepsze usytuowanie polecasz?

Moja szkoa jest zaraz przy miejskim rynku, blisko centrum miasta. Jest to miejsce pooone blisko dworca PKP i PKS, ale jednoczenie nie ma bardzo przeszkadzajcego uczniom haasu, ktry powoduj chociaby przejedajce samochody. Warto pomyle o przystosowaniu budynku dla niepenosprawnych...

Czy w budynku jest co oprcz szkoy?

Tak, jest tam due centrum handlowe. Mamy ten komfort, e posiadamy oddzielne wejcie do budynku. By on w ten sposb od pocztku przystosowany.

Jaki sprzt masz w samej szkole? Co jest potrzebne?

Zakadajc szko jzykow na pocztku trzeba posiada odpowiedni kwot na reklam i wyposaenie sal lekcyjnych. Uczniowie s wraliwi na kady przeszkadzajcy im szczeg. Robic ankiety okazao si, e krzesa s niewygodne i e jest za zimno albo za ciemno w sali. To powoduje dodatkowe koszty. W pewnym momencie musielimy kupi te nowe suchawki do komputerw. Duo korzystamy z multimediw. 

Wniosek urlopowy