PrzepisNaBiznes.pl Artykuły, wywiady Uprawa roślin energetycznych

Uprawa roślin energetycznych

AddThis Social Bookmark Button

Rośliny energetyczne, pomysł na biznesPostępująca dewastacja i degradacja środowiska naturalnego, obawy o wyczerpanie zasobów paliw kopalnych, powodują zainteresowanie alternatywnymi źródłami energii. Coraz większą popularnością w krajach europejskich cieszą się uprawy roślin energetycznych stanowiących surowiec do produkcji paliw o zerowym bilansie dwutlenku węgla. Czy można na nich zarobić?Nowe przepisy Unii Europejskiej w dziedzinie polityki klimatycznej i energetycznej nakładają na państwa członkowskie obowiązek ograniczania emisji gazów cieplarnianych, a jednocześnie zwiększenia udziału energii odnawialnej w ogólnym bilansie energetycznym. Zgodnie z podjętymi zobowiązaniami w Polsce udział tej energii w pierwotnym zużyciu ma wynieść w 2010 roku 7,5%, zaś w 2020 15%. Biorąc pod uwagę, iż obecnie wskaźnik ten wynosi około 4,5 % stanowi to poważne wyzwanie. Trzeba pamiętać, że jeżeli nie uda się osiągnąć określonego w tych zobowiązaniach poziomu, Polska będzie musiała kupować tzw. zielone certyfikaty od krajów mających nadwyżki w produkcji energii odnawialnej. Byłaby to sytuacja o tyle paradoksalna, iż nasz kraj posiada naprawdę duży potencjał w zakresie rolnictwa energetycznego wynikający z faktu, iż z jednej strony mamy relatywnie niskie zapotrzebowanie na energię, z drugiej zaś jesteśmy trzecim krajem w UE po Francji i Niemczech pod względem wielkości zasobów ziemi uprawnej.

W tej sytuacji rząd Polski zdeterminowany koniecznością osiągnięcia nałożonych na nasz kraj zobowiązań do zwiększenia udziału OZE /odnawialnych źródeł energii/ w ogólnym zużyciu energii oraz stałego zwiększania energii pochodzącej z plantacji energetycznych, podjął decyzję o finansowym wspieraniu inwestycji umożliwiających osiągnięcie założonych celów.

Główne źródła finansowania, to w zależności od wielkości i charakteru projektu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, 16 regionalnych programów operacyjnych oraz Sektorowy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Niezależnie od tego banki komercyjne oferują na preferencyjnych warunkach kredyty na zakładanie plantacji roślin energetycznych. Także Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oferuje preferencyjne pożyczki, zaś EkoFundusz specjalne granty dla przedsiębiorców zainteresowanych tego rodzaju projektami.

Jak z tego wynika, nie ma obaw, że na produkcję surowców z roślin energetycznych nie będzie popytu, gdyż jest on gwarantowany. Problemem jest blisko zerowa podaż, będąca jak się wydaje skutkiem nieudanej kampanii informacyjnej sprzed kilku lat, która promując m.in. uprawę wierzby, nie uświadamiała potencjalnym plantatorom, iż to opłacalna produkcja, jednakże osiągnięcie zysków odłożone jest w czasie. Rolnicy, nieprzygotowani do nowej uprawy, bez wiedzy, umiejętności, technologii i usprzętowienia oczekiwali, że zrobią szybki biznes na małych areałach, produkując głównie sadzonki, jako ich zdaniem najbardziej rentowny interes. Tymczasem uprawa wierzby to opłacalny biznes dla ludzi posiadających odpowiednio duże zasoby ziemi, chcących zainwestować dziś i czekać na gwarantowane, stabilne przez okres, co najmniej 20 lat zyski, które pojawią się w trzecim roku od założenia plantacji.

Spośród roślin energetycznych najbardziej godna polecenia jest właśnie wierzba. Przyczyną sukcesu jej produkcji jest wysoka plenność i produktywność oraz wysoka tolerancja środowiskowa Wierzba jest rośliną wieloletnią, rosnącą na prawie każdym gruncie. Idealnie do jej uprawy nadają się tereny leżące odłogiem, zalewowe i zdegradowane. Roślina posiada niespotykane przyrosty masy drewna w cyklu rocznym - ok. 14-krotnie większe niż las rosnący w stanie naturalnym. Średni coroczny zbiór z jednego hektara wynosi od 15 do 30 ton biomasy. Przydatność energetyczna wierzby jest bardo duża. Produktywność plantacji trwa ponad 20 lat. 

Pomysły na biznes


Wniosek urlopowy   HRnest   Program do urlopów - elektroniczne wnioski urlopowe   Program do rozliczania delegacji   Zarządzanie czasem pracy