Badanie rynku - PrzepisNaBiznes.pl - Franczyza, pomysły na biznes, biznes plan

Badanie rynku

Badanie rynku
fot. Fotolia.com

Nigdy nie zakadaj niczego z gry i nie wierz na sowo — a ju w adnym przypadku nie ufaj temu, co mwi sprzedawcy reklam. Jeden z moich klientw prowadzcy firm w obszarze przygranicznym przez wiele lat zamieszcza ogoszenia w pewnej lokalnej gazecie. Przesta, gdy pokazaem mu, e nakad innej gazety lokalnej w jego regionie jest siedmiokrotnie wyszy od nakadu gazety, z ktrej usug korzysta.

W ten sposb przekonaem go, e warto wiedzie, skd klienci dowiaduj si o ofercie firmy. Mj klient zbada w ten sposb skuteczno reklamy i zrezygnowa z usug gazety najmniej skutecznej. Tym samym zaoszczdzi sporo pienidzy.

Na rzecz innego z moich klientw prowadzona przeze mnie firma zamiecia dwie serie identycznych reklam w dwch znanych czasopismach farmerskich. Nakad pierwszego czasopisma by dwukrotnie wyszy ni nakad drugiego. Odzew na reklam w pierwszym magazynie by tak duy, e odwoalimy ogoszenia w drugim najszybciej, jak si dao.

Oto jeszcze jeden przykad. Amatorzy wczasw w przyczepach kempingowych uywaj dwigni, aby mc rwno ustawi nki przyczepy na nierwnym gruncie. Na brytyjskim rynku pojawi si nowy model dwigni.

Wyglda na zmylnie skonstruowany, ale by zbyt duy i trzy razy droszy od modeli sprowadzanych z Chin. Proste badanie opinii klientw pozwolioby w takiej sytuacji zaoszczdzi hurtownikowi par tysicy funtw.

Badanie rynku polega na tym, aby zdoby moliwie najwicej informacji o przedsiwziciu, zanim poniesiemy koszty. Jednak w kadej chwili musimy bada rynek, poniewa nie moemy zakada, e jest on niezmienny. Preferencje klientw zmieniaj si, podobnie jak moda, a kiedy si zapomnimy, konkurenci odbior nam rynek.

Badamy rynek po to, by odkry:

1. Jakie s potrzeby klientw?

2. Kim s nasi docelowi klienci? Ile moemy si o nich dowiedzie?

3. Kim s konkurenci?

4. Czy na rynku s jakie wolne nisze?

5. Jak rynek zareaguje na nasz produkt? (Aby si tego dowiedzie, moemy przeprowadzi test marketingowy).

Due firmy powicaj badaniom rynku wiele uwagi i wydaj na nie znaczne kwoty. Specjalnie w tym celu powoane departamenty cigle sprawdzaj, czy konsumenci s wiadomi istnienia na rynku danych produktw (tzw. testy wiadomoci produktw), badaj reakcje na promocje, mierz skuteczno reklamy i obserwuj preferencje kupujcych. Wyspecjalizowane firmy konsultingowe przygotowuj zoone modele ekonometryczne pozwalajce prognozowa popyt w zalenoci od dziaa konkurentw, a zespoy ekspertw przeprowadzaj regularne ankiety, zadajc uwanie dobrane pytania. 

Wniosek urlopowy