Talent do negocjacji - PrzepisNaBiznes.pl - Franczyza, pomysły na biznes, biznes plan

Talent do negocjacji

Talent do negocjacji
fot. Fotolia.com

Negocjacje...Termin uywany do niedawna dla okrelenia pertraktacji midzy politykami wysokiego szczebla, zosta zapoyczony ze sownictwa handlowego (z ac. negotio - sklep; negociare czyli handluj, petraktuj, prowadz pertraktacje, rozmowy handlowe). Dzi coraz czciej dotyczy on take rozmw bardziej potocznych. Terminem tym okrelamy rozmowy miedzy politykami, biznesmenami, a nawet sprzeczk ony z mem.

Dziedziny negocjacji mog by rne, od drobiazgw dotyczcych codziennych spraw, pracy, poprzez rozmowy o urlopach, podwykach, awansach, a do negocjacji midzy firmami, przy ktrych w gr wchodz wielkie kontrakty.

Negocjacje to jedna z umiejtnoci, ktrych warto si nauczy, gdy jest niezbdna w yciu, pozwala osign to, co chcemy. Aby odnosi sukcesy osobiste i zawodowe naley dostosowywa si do nowych warunkw, konkretnych sytuacji, do dokonujcych si przemian. Wane s umiejtnoci komunikacji interpersonalnej, budowanie waciwego kontaktu z partnerem, wsppracownikami, klientami, interesantami.

Kady z nas - czy tego chce czy nie - jest negocjatorem. Problem polega na tym, e czsto nie zdajemy sobie sprawy, i wanie toczymy negocjacje. Jeli nawet to wiemy, a nie potrafimy umiejtnie ich poprowadzi - ta niewiedza kosztuje. Szczeglnie wysokie koszty ponosz przedsibiorstwa i przedsibiorcy, ktrzy nie potrafi porozumie si ze swoimi kontrahentami. W warunkach gospodarki rynkowej wynegocjowanie korzystnych warunkw sprzeday lub zakupu jest bardzo wane i moe stanowi o pniejszej kondycji finansowej firmy, stanie zatrudnienia, rozwoju produkcji itd. Efekty zawartych umw biznesowych, uzgodnie co do kosztw zakupu i sprzeday, ceny, zniek i rabatw, jakoci, terminw patnoci, wielkoci i czstotliwoci dostaw, opat zwizanych z wynajmem lokalu, warunkw otrzymania i spacania kredytw, sposobw zabezpieczenia patnoci - decyduj o rentownoci i rozwoju przedsibiorstwa.

Sukces zaley nie od tego jak wieje wiatr, ale jak ustawia si agle. Negocjacje s procesem zoonym, zalenym od zdolnoci negocjatora, jego odpornoci na stres i wiedzy. Zdolnoci negocjacyjne nie s wycznie umiejtnociami intuicyjnymi. Mona opanowa sztuk prowadzenia negocjacji, a wwczas nauka ta wraz z intuicj moe przyczyni si do sukcesu. Sztuki negocjacji, handlu i sprzeday mona si nauczy, nie jest potrzebne posiadanie wrodzonych zdolnoci i specjalnego talentu, ktrym obdarzeni s na przykad artyci i poeci We wspczesnym wiecie coraz wiksze ma znaczenie to, co moe zaoferowa psychologia. Powizanie biznesu z psychologi wykaza fakt otrzymania w 2002r. przez psychologa – Daniela Kahnemana nagrody Nobla z ekonomii. Edward Pietkiewicz w ksice o nowoczesnym menaderze m.in. pisze: 

Wniosek urlopowy