PrzepisNaBiznes.pl Obsługa klienta Talent do negocjacji

Talent do negocjacji

AddThis Social Bookmark Button

Negocjacje...Termin używany do niedawna dla określenia pertraktacji między politykami wysokiego szczebla, został zapożyczony ze słownictwa handlowego (z łac. negotio - sklep; negociare czyli handluję, petraktuję, prowadzę pertraktacje, rozmowy handlowe). Dziś coraz częściej dotyczy on także rozmów bardziej potocznych. Terminem tym określamy rozmowy miedzy politykami, biznesmenami, a nawet sprzeczkę żony z mężem.Dziedziny negocjacji mogą być różne, od drobiazgów dotyczących codziennych spraw, pracy, poprzez rozmowy o urlopach, podwyżkach, awansach, aż do negocjacji między firmami, przy których w grę wchodzą wielkie kontrakty.

Negocjacje to jedna z umiejętności, których warto się nauczyć, gdyż jest niezbędna w życiu, pozwala osiągnąć to, co chcemy. Aby odnosić sukcesy osobiste i zawodowe należy dostosowywać się do nowych warunków, konkretnych sytuacji, do dokonujących się przemian. Ważne są umiejętności komunikacji interpersonalnej, budowanie właściwego kontaktu z partnerem, współpracownikami, klientami, interesantami.

Każdy z nas - czy tego chce czy nie - jest negocjatorem. Problem polega na tym, że często nie zdajemy sobie sprawy, iż właśnie toczymy negocjacje. Jeśli nawet to wiemy, a nie potrafimy umiejętnie ich poprowadzić - ta niewiedza kosztuje. Szczególnie wysokie koszty ponoszą przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy, którzy nie potrafią porozumieć się ze swoimi kontrahentami. W warunkach gospodarki rynkowej wynegocjowanie korzystnych warunków sprzedaży lub zakupu jest bardzo ważne i może stanowić o późniejszej kondycji finansowej firmy, stanie zatrudnienia, rozwoju produkcji itd. Efekty zawartych umów biznesowych, uzgodnień co do kosztów zakupu i sprzedaży, ceny, zniżek i rabatów, jakości, terminów płatności, wielkości i częstotliwości dostaw, opłat związanych z wynajmem lokalu, warunków otrzymania i spłacania kredytów, sposobów zabezpieczenia płatności - decydują o rentowności i rozwoju przedsiębiorstwa.

Sukces zależy nie od tego jak wieje wiatr, ale jak ustawia się żagle. Negocjacje są procesem złożonym, zależnym od zdolności negocjatora, jego odporności na stres i wiedzy. Zdolności negocjacyjne nie są wyłącznie umiejętnościami intuicyjnymi. Można opanować sztukę prowadzenia negocjacji, a wówczas nauka ta wraz z intuicją może przyczynić się do sukcesu. Sztuki negocjacji, handlu i sprzedaży można się nauczyć, nie jest potrzebne posiadanie wrodzonych zdolności i specjalnego talentu, którym obdarzeni są na przykład artyści i poeci We współczesnym świecie coraz większe ma znaczenie to, co może zaoferować psychologia. Powiązanie biznesu z psychologią wykazał fakt otrzymania w 2002r. przez psychologa – Daniela Kahnemana nagrody Nobla z ekonomii. Edward Pietkiewicz w książce o nowoczesnym menadżerze m.in. pisze: 

Obsługa klienta - artykuły


Wniosek urlopowy   HRnest   Program do urlopów - elektroniczne wnioski urlopowe   Program do rozliczania delegacji   Zarządzanie czasem pracy