Porady prawne - PrzepisNaBiznes.pl - Franczyza, pomysły na biznes, biznes plan
Porady prawne

Czy po rozwizaniu umowy o prac za porozumieniem stron (ze skutkiem na 30.11) ZUS bdzie wypaca mi zasiek w przypadku choroby, jeeli zwolnienie lekarskie bdzie wystawione po 30.11 (np. 01.12) ? Jak dugo takie wiadczenie moe by wypacane (jeeli jest), jaka jest jego wysoko i jak dugo po ustaniu stosunku pracy w przypadku braku nawizania nowego mog takie wiadczenie uzyska?
Więcej…

Termin wypowiedzenia

Mam umow na czas nieokrelony, pracuj w firmie ju rok. W umowie mam zapisane, e zasady wypowiedzenia obowizuj zgodnie z art. 36 kodeksu pracy (nie znam jego treci). Chciaabym zapyta, czy jeli zo wypowiedzenie 2 grudnia, to mój okres wypowiedzenia - zdaje si, e 30 dni lub miesic (?) zaczyna biec dopiero od stycznia, tak wic jeszcze w styczniu bd zatrudniona i mog liczy na pensj? Chciaabym zoy wypowiedzenie w takim terminie, ebym jeszcze w styczniu bya tu zatrudniona. Czy 2.12. to odpowiedni termin?
Więcej…

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Mam pytanie czy oprócz odprawy naley mi si ekwiwalent za niewykorzystany urlop? Podpisaam przedstawione przez pracodawc rozwizanie umowy za porozumieniem stron, w której jest zapis: "Pracodawca wypaci pracownikowi oprócz normalnego wynagrodzenia za prac kwot w wysokoci 8000 z brutto (równowanik 3 miesicznej pensji). Pracownik owiadcza, e uzgodniona kwota zostaa przez niego zaakceptowana i nie zgasza obecnie ani nie bdzie zgasza w przyszoci jakichkolwiek roszcze ze stosunku pracy ani dotyczcych rozwizania umowy."
Więcej…

Wydatki na upominki a koszty uzyskania przychodu

Spóka w zwizku z wykonywaniem dziaalnoci gospodarczej zawiera z kontrahentami rozliczne umowy handlowe, których wykonywanie generuje nastpnie u Spóki przychód. W celu pozyskania kontrahentów, denia do zawarcia kolejnych umów handlowych, promowania i reklamowania wizerunku firmy oraz bliszego przedstawienia zakresu jej oferty handlowej, firma niejednokrotnie wykorzystuje dziaania polegajce na przekazywaniu kontrahentom bd potencjalnym kontrahentom drobnych upominków z logo firmy i np. adresem strony internetowej. Upominkami tymi s: dugopisy, oówki, portfele, breloczki, kalendarze, kubki itp.
Czy wydatki z tym zwizane Spóka moe zaliczy do wydatków o charakterze reklamowym i uj je w kosztach uzyskania przychodów ?

Więcej…

U obecnego pracodawcy zatrudniona jestem od maja 2000 roku. Umow mam na czas okrelony, do 2016 roku. Zamierzam zmieni prac. Moje pytanie brzmi: jaki okres wypowiedzenia bdzie obowizywa?

Więcej…

Wystawiamy faktury wewntrzne w zwizku z WNT oraz z tytuu nabycia usug z krajów Unii lub z spoza Unii. Jakie s zasady odliczania podatku z tytuu takich transakcji?

Więcej…

Przez nieuwag pracownika faktura z czerwca nie zostaa ujta w rozliczeniu za ten miesic, ani w rejestrze ani w VAT-7, pomimo, e otrzymalimy j na pocztku czerwca. Co teraz zrobi, czy mona j odliczy w deklaracji za wrzesie czy trzeba wraca do wczeniejszych miesicy?

Więcej…

Jakie czynnoci wykona w zwizku z wszczciem egzekucji komorniczej do prezesa spóki z o.o. ze zlecenia wierzyciela spóki uzyskanego w wyroku zaocznym. Czy fakt sprzeday nieruchomoci spóki w egzekucji a nie zgoszenie wierzytelnoci do tej egzekucji mona podnie w postpowaniu przeciw egzekucyjnym.

Więcej…

Mam pytanie odnonie zwolnienia si z pracy. Chc odej z firmy ale ulegem drobnemu wypadkowi w pracy i jestem na zwolnieniu. Czy mona zoy wypowiedzenie w czasie zwolnienia lekarskiego?

Więcej…

Mam taki problem, zostaem zatrudniony na okres próbny od 01.07.2008r do 31.07.2008r na stanowisku spawacz, po tym czasie nie przeduyem umowy z pracodawc. Do dnia dzisiejszego tj. 26.08.2008 nie otrzymaem wynagrodzenia, pracodawca dzwonic do niego opowiada co raz to nowe historyjki, a pienidzy nadal nie wida. Nie wiem gdzie mam si skierowa z t spraw. Sd Pracy czy PIP? I jeszcze jedna sprawa, na umowie wynagrodzenie mam ustalone wg. stawki godzinowej 13,00 z i nie jest napisane czy jest to kwota brutto, czy netto. Nie zapytaem przy podpisywaniu umowy, poniewa telefonicznie kierownik produkcji zapewnia mnie, ze jest to kwota "na rk". I tu moje drugie pytanie. Czy umowy obowizuj tylko stawki brutto?

Więcej…
 • «
 •  start 
 •  poprz. 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  nast. 
 •  ost. 
 • »


Strona 1 z 11

Wniosek urlopowy