Porady prawne

Choroba po rozwiązaniu umowy o pracę

Czy po rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron (ze skutkiem na 30.11) ZUS będzie wypłacał mi zasiłek w przypadku choroby, jeżeli zwolnienie lekarskie będzie wystawione po 30.11 (np. 01.12) ? Jak długo takie świadczenie może być wypłacane (jeżeli jest), jaka jest jego wysokość i jak długo po ustaniu stosunku pracy w przypadku braku nawiązania nowego mogę takie świadczenie uzyskać?
Więcej…

Termin wypowiedzenia

Mam umowę na czas nieokreślony, pracuję w firmie już rok. W umowie mam zapisane, że zasady wypowiedzenia obowiązują zgodnie z art. 36 kodeksu pracy (nie znam jego treści). Chciałabym zapytać, czy jeśli złożę wypowiedzenie 2 grudnia, to mój okres wypowiedzenia - zdaje się, że 30 dni lub miesiąc (?) zaczyna biec dopiero od stycznia, tak więc jeszcze w styczniu będę zatrudniona i mogę liczyć na pensję? Chciałabym złożyć wypowiedzenie w takim terminie, żebym jeszcze w styczniu była tu zatrudniona. Czy 2.12. to odpowiedni termin?
Więcej…

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Mam pytanie czy oprócz odprawy należy mi się ekwiwalent za niewykorzystany urlop? Podpisałam przedstawione przez pracodawcę rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, w której jest zapis: "Pracodawca wypłaci pracownikowi oprócz normalnego wynagrodzenia za pracę kwotę w wysokości 8000 zł brutto (równoważnik 3 miesięcznej pensji). Pracownik oświadcza, że uzgodniona kwota została przez niego zaakceptowana i nie zgłasza obecnie ani nie będzie zgłaszał w przyszłości jakichkolwiek roszczeń ze stosunku pracy ani dotyczących rozwiązania umowy."
Więcej…

Wydatki na upominki a koszty uzyskania przychodu

Spółka w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej zawiera z kontrahentami rozliczne umowy handlowe, których wykonywanie generuje następnie u Spółki przychód. W celu pozyskania kontrahentów, dążenia do zawarcia kolejnych umów handlowych, promowania i reklamowania wizerunku firmy oraz bliższego przedstawienia zakresu jej oferty handlowej, firma niejednokrotnie wykorzystuje działania polegające na przekazywaniu kontrahentom bądź potencjalnym kontrahentom drobnych upominków z logo firmy i np. adresem strony internetowej. Upominkami tymi są: długopisy, ołówki, portfele, breloczki, kalendarze, kubki itp.
Czy wydatki z tym związane Spółka może zaliczyć do wydatków o charakterze reklamowym i ująć je w kosztach uzyskania przychodów ?

Więcej…

Okres wypowiedzenia przy umowie o pracę na czas określony

U obecnego pracodawcy zatrudniona jestem od maja 2000 roku. Umowę mam na czas określony, do 2016 roku. Zamierzam zmienić pracę. Moje pytanie brzmi: jaki okres wypowiedzenia będzie obowiązywał?

Więcej…
 • «
 •  start 
 •  poprz. 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  nast. 
 •  ost. 
 • »


Strona 1 z 21

Porady prawne


Wniosek urlopowy   HRnest   Program do urlopów - elektroniczne wnioski urlopowe   Program do rozliczania delegacji   Zarządzanie czasem pracy