Porady prawne

Czy poręczyciel musi otrzymać kopię umowy pożyczki, za którą poręczył?

Czy osoba poręczająca pożyczkę musi otrzymać kopię umowy pożyczki, innymi słowy: czy kredytodawca (instytucja finansowa) ma obowiązek wydawania każdorazowo kopii umowy kredytowej czy tylko na żądanie poręczyciela. Poręczyciel podpisując umowę poręczenia do określonej umowy pożyczki zaznajamia się z nią. Proszę o podanie podstawy prawnej regulującej tę kwestię, zarówno w przypadku obowiązku wydawania takiej kopii, jak i w sytuacji, gdy instytucja nie ma takiego obowiązku.

Więcej…

Jaka jest rola umowy przedwstępnej na rynku nieruchomości, czy stosuje się ją także przy wynajmie?

Przepisy dotyczące umowy przedwstępnej zawarte są w części ogólnej dotyczącej zobowiązań w kodeksie cywilnym (dalej: k.c.). Umowa przedwstępna może być zastosowana nie tylko w przypadku sprzedaży, ale też najmu, dzierżawy itp.

Więcej…


Strona 21 z 21

Porady prawne


Wniosek urlopowy   HRnest   Program do urlopów - elektroniczne wnioski urlopowe   Program do rozliczania delegacji   Zarządzanie czasem pracy