Porady prawne

Ograniczenie działalności konkurencji

Czy można skutecznie ograniczyć działalność konkurencyjną, gdy zatrudnia się pracownika na umowę zlecenie. Czy mają w tym przypadku zastosowanie przepisy prawa pracy? Jestem zatrudniony na umowę zlecenie, w której znajduję się klauzula ograniczająca możliwość podjęcia działalności gospodarczej, nawiązania stosunku pracy oraz świadczenia usług na rzecz osób trzecich w czasie trwania umowy i po jej zakończeniu.

Więcej…

Niedozwolone klauzule w umowie o pracę

Mam pytanko odnośnie aneksu do umowy o pracę który ma zawierać zapis, że jeśli pracownik będzie chciał złożyć wypowiedzenie umowy o pracę to będzie musiał zapłacić karę określoną kwotowo. Czy tego typu zapis może być zawarty?

Więcej…

Opodatkowanie zaliczek w podatku VAT

Jestem VATowcem. Jak opodatkować otrzymane zaliczki i jak wystawiać faktury jeżeli kwota zaliczki dojdzie do 100% zapłaty ?

Więcej…

Umowa o pracę na czas określony

Czy pierwsza umowa o pracę na czas określony może być zawarta na 10 lat?

Więcej…

Czy połączenie spółek podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

Zarządy spółek A. sp. z o.o. oraz D. Sp. z o.o. złożyły do Sądu Rejonowego XII Wydział Gospodarczy plan połączenia niniejszych spółek. Zgodnie z przedstawionym planem połączenie nastąpi przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej (D. Sp. z o.o.) na spółkę przejmującą (A. Sp. z o.o.), bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej.
Według stanowiska Spółki, czynność połączenia spółek nie powinna podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych ponieważ nie powoduje ona podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej.

Więcej…


Strona 3 z 21

Porady prawne


Wniosek urlopowy   HRnest   Program do urlopów - elektroniczne wnioski urlopowe   Program do rozliczania delegacji   Zarządzanie czasem pracy