PrzepisNaBiznes.pl Porady prawne W jaki sposób należy ustalić długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony?

W jaki sposób należy ustalić długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony?

AddThis Social Bookmark Button
Pracuję w firmie X od 01.01. 2002 r., przy czym do końca 30.06. 2006 r. umowa o pracę była kilkakrotnie przedłużana na czas określony (12 miesięcy). Od 01.07. 2006 r. wiąże mnie umowa na czas nieokreślony. Stąd pytanie: Jaki na obecną chwilę obowiązuje mnie czas wypowiedzenia umowy o pracę. Czy okres wypowiedzenia jest zależny od czasu trwania bieżącej umowy, czy może od całkowitego czasu pracy u danego pracodawcy?

 Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony zależy od stażu pracy u danego pracodawcy. Wynosi on:
1) 2 tygodnie , jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niz 6 miesięcy;
2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.
Powyższe wynika z art. 36 par. 1 K.p. Ustawodawca wskazuje tutaj, że okresy zatrudnienia u danego traktujemy jako jeden ciąg . W celu ustalenia długości wypowiedzenia należy zatem zsumować wszystkie posiadane umowy o pracę u danego pracodawcy ( ich rodzaj nie ma w tym przypadku znaczenia), a nie tylko sugerować się ostatnim zatrudnieniem. Przerwy w zatrudnieniu (o ile miały miejsce) są tutaj bez znaczenia i nie powodują ponownego liczenia jego okresów.
W omawianej kwestii istotna jest linia orzecznicza Sądu Najwyższego wyrażona w Uchwale 7 Sędziów SN z dnia 15 stycznia 2003 r. , III PZP 20/02 (OSNAPiUS 2004, nr 1, poz. 4 ) : " Przy ustalaniu okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony (art. 36 par. 1 k.p.) uwzględnia się wszystkie okresy zatrudnienia u tego samego (danego) pracodawcy".
We wcześniejszym wyroku z dnia 11 maja 1999 r. , I PKN 34/99 Sąd Najwyższy uznał, że o długości okresów wypowiedzenia
decyduje okres zatrudnienia u danego pracodawcy, liczony od dnia zawarcia umowy o pracę do daty jej rozwiązania z upływem okresu wypowiedzenia.
Niniejszą sentencję wyroku należy rozumieć w ten sposób, że do okresu zatrudnienia, od którego uzależniona jest długość okresu wypowiedzenia wlicza się również okres samego wypowiedzenia. I wtedy mamy już wymagany prawem staż potrzebny do ustalenia długości okresu wypowiedzenia.
Odnosząc podane tu informacje do sytuacji opisanej w pytaniu należy stwierdzić, że obowiązuje Panią/Pana 3 miesięczny okres wypowiedzenia bezterminowej umowy o pracę. Jeżeli zaś chodzi o termin wypowiedzenia niniejszej umowy , to w świetle art. 30 par. 2[1] K.p. okres wypowiedzenia liczony w miesiącach musi objąć 3 pełne miesiące. Zakończy się on w ostatnim dniu danego miesiąca.

Podstawa prawna:
- art. 30 par. 2[1] K.p.;
- art. 36 par. 1 K.p.

Stan prawny na 14 maja 2008 r.
WK


Poradę przygotował Serwis „PoradaPrawna.pl” (www.poradaprawna.pl )
 

Porady prawne


Wniosek urlopowy