Co to jest Faktura VAT MARA? - PrzepisNaBiznes.pl - Franczyza, pomysły na biznes, biznes plan

Prosz o informacje co to jest Faktura VAT MARA w ktrej nie ma wyszczeglnionej stawki Vat ani kwoty netto. Czy ja mam na tej fakturze naliczy sama naleny VAT?

Ta szczeglna procedura rozliczania podatku VAT polega na tym, e podstaw opodatkowania jest mara rozumiana jako rnica pomidzy kwot nalenoci, ktr uiszcza nabywca a cen nabycia towarw lub usug, pomniejszona o kwot podatku. Sprzedawca odprowadza zatem tylko podatek VAT od mary, bez prawa do odliczenia VAT z faktur zakupu.
Dane jakie powinny znale si na fakturze oznaczonej jako ,, Faktura VAT mara” okrelone zostay w przepisie 9 ust. 8 rozporzdzenia w sprawie m.in. wystawiania faktur. ,, Faktura VAT mara” jest dokumentem znacznie uproszczonym w porwnaniu do zwykej faktury VAT. Nie musi ona zawiera nastpujcych danych: ceny jednostkowej netto, wartoci sprzeday netto, stawki podatku, sumy wartoci sprzeday z podziaem na stawki, kwoty podatku od sumy wartoci sprzeday netto, z podziaem na kwoty dotyczce poszczeglnych stawek podatku. Podatnicy uprawnieni do stosowania szczeglnej procedury rozliczania podatku VAT, o ktrej mowa w art. 119 i 120 ustawy o VAT, nie maj obowizku wyszczeglnia na fakturze VAT swojej mary. W fakturze wpisuj wycznie kwot nalenoci ogem wyraon cyframi i sownie, imi, nazwisko, bd nazw sprzedawcy, adresy, NIP sprzedawcy i nabywcy, dzie, miesic, rok dokonania sprzeday, nazw towaru lub usugi, jednostk miary i ilo sprzedanych towarw lub rodzaj wykonanych usug.
Definicja podstawy opodatkowania, okrelona w art. 120 ust. 4 ustawy o VAT oznacza, e podatnik moe wyliczy mar dopiero wwczas, gdy dokonuje sprzeday danego towaru (usugi), czyli gdy jest mu znana rnica pomidzy cakowit kwot, ktr ma zapaci nabywca towaru, a kwot nabycia. Jeeli natomiast przed jego sprzeda nabywca uici pewn kwot zaliczki, ktra nie przekracza kwoty nabycia tego towaru, wwczas mara faktycznie jeszcze nie istnieje.
Natomiast w przypadku otrzymania tego rodzaju zaliczki, wskazane byoby wystawienie faktury oznaczonej jako „VAT mara”, przy czym naley pamita, i kwota otrzymanej zaliczki nie bdzie podlegaa opodatkowaniu. W fakturze tej naley jedynie uwzgldni w kwocie brutto warto otrzymanej zaliczki. Tak bdzie rwnie w przypadku otrzymania kadej kolejnej zaliczki na poczet nabycia towaru, a do momentu, gdy czna warto zaliczek przekroczy kwot nabycia. Dopiero wtedy pojawi si mara, podlegajca opodatkowaniu. Powstanie dodatnia rnica pomidzy kwot, ktr ma zapaci nabywca towaru, a kwot nabycia.


ZOBACZ WZR FAKTURY VAT MARA >


Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (Dz.U.z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z zm.)

BR


Porad przygotowa Serwis „PoradaPrawna.pl” (www.poradaprawna.pl )
 

Wniosek urlopowy