PrzepisNaBiznes.pl Porady prawne Okres wypowiedzenia przy umowie o pracę na czas określony

Okres wypowiedzenia przy umowie o pracę na czas określony

AddThis Social Bookmark Button

U obecnego pracodawcy zatrudniona jestem od maja 2000 roku. Umowę mam na czas określony, do 2016 roku. Zamierzam zmienić pracę. Moje pytanie brzmi: jaki okres wypowiedzenia będzie obowiązywał?Umowy o pracę zawartej na czas określony strony stosunku pracy (pracodawca lub pracownik) nie mogą wypowiedzieć , jeżeli w swojej treści nie zawiera ona klauzuli dotyczącej wcześniejszego jej rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Powyższe wynika z treści art. 33 K.p.: „ Przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony , dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem”.
Jeżeli w Pani umowie jest niniejsza klauzula, wtedy może Pani rozwiązać istniejący stosunek pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Podstawa prawna:
- art. 30 par. 1 pkt 1 K.p.;
- art. 30 par. 1 pkt 4 K.p.;
- art. 33 K.p.;
- art. 300 K.p.;
- art. 66 par. 1 K.c.

Orzecznictwo uzupełniające Sądu Najwyższego:

„Pracownik i pracodawca mogą rozwiązać stosunek pracy na mocy porozumienia stron w każdym uzgodnionym przez siebie terminie, także w czasie urlopu wypoczynkowego pracownika” - wyrok SN z dnia 27 listopada 2003 r., I PK 593/02 (Monitor Prawa Pracy – wkł. 2004/6/1)

Stan prawny na 28 września 2008 r.
WK


Poradę przygotował Serwis „PoradaPrawna.pl” (www.poradaprawna.pl )
 

Porady prawne


Wniosek urlopowy   HRnest   Program do urlopów - elektroniczne wnioski urlopowe   Program do rozliczania delegacji   Zarządzanie czasem pracy