PrzepisNaBiznes.pl Porady prawne Powrót do pracy po zakończeniu okresu zasiłkowego

Powrót do pracy po zakończeniu okresu zasiłkowego

AddThis Social Bookmark Button

Jestem na zwolnieniu lekarskim do 6 lipca-wtedy kończy mi się okres zasiłkowy-182 dni. Nie byłam na badaniu lekarskim w ZUS-ie w celu przyznania rehabilitacji. W międzyczasie rozwiązałam umowę o pracę. Jednak pracownikiem jestem do 31 lipca. I nie chcę pod koniec mojego okresu wypowiedzenia wracać do pracy. Co mogę zrobić ? Wątpię, aby pracodawca zgodził się na udzielenie mi urlopu. Zwolnienie kończy mi się w piątek. Czy wystarczy przerwa weekendowa, aby móc zacząć inne zwolnienie?Zasiłek chorobowy można pobierać przez 182 dni. Do okresu pobierania zasiłku, wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy. Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzedniej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni (art. 9 ust. 1 ustawy o świadczeniach).
Zatem wystarczałoby żeby długotrwałe zwolnienie zostało przerwane na jeden dzień, a pracownik może uzyskać prawo do nowego zasiłku chorobowego jeśli tylko zwolnienie dotyczyć będzie innej choroby (Edyta Pisarczyk „Kiedy można liczyć nowy okres zasiłkowy” Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Nr 005/2007 z dnia 10 marca 2007 r.).
Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 10 stycznia 2003 r. (I PK 144/02, Prawo Pracy 2003/12/32), jeżeli niezdolność do pracy wynika z dwóch różnych chorób, to przerwa między ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności nie pozwala sumować tych okresów do ustalenia długości okresu zasiłkowego. Zatem okres ochronny przewidziany w art. 53 kodeksu pracy odpowiednio przedłuża się o długość zwolnienia przyznanego na kolejne choroby.
Problem przerwy między okresami niezdolności do pracy został omówiony przez „Gazetę Wyborczą” w artykule Joanny Ćwiek „Prawo pracy dla wtajemniczonych. dla zaawansowanych” (PRACA nr 41 dodatek do Gazety Wyborczej nr 236, z dnia 9 października 2006).W artykule tym wypowiedział się również Przemysław Przybylski rzecznik prasowy ZUS, który jednoznacznie stwierdził „Jeśli ktoś cierpi na dwie różne, przewlekłe choroby, to wystarczy zaledwie weekendowa przerwa. Jeśli ktoś ma zwolnienie do piątku, w sobotę i niedzielę jest już gotowy do pracy, a w poniedziałek przyniesie zwolnienie na inną chorobę, z innym kodem, to te 182 dni liczy się od początku”.
Należy też podkreślić, iż nie ma kodeksie pracy przepisu, który wprost nakazywałby udzielenie urlopu wypoczynkowego pracodawcy na wniosek pracownika w czasie trwającego wypowiedzenia umowy o pracę. Będzie tak jedynie w przypadku kiedy to urlop został wcześniej zaplanowany np: w planie urlopów. Jednakże i w takiej sytuacji pracodawca będzie miał możliwość przesunięcia urlopu z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy (art. 164 § 2 k.p.) czy też nawet do odwołania pracownika z urlopu na podstawie art. 167 k.p.
Co do zasady więc udzielenie urlopu wypoczynkowego w okresie trwającego wypowiedzenia umowy o pracę zależy od dobrej woli pracodawcy na którą nie zawsze można liczyć. Co prawda istnieje możliwość częściowego obejścia tego problemu przez pracownika poprzez prawo zażądania udzielenia urlopu na żądanie. Są to jednak tylko 4 dni urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym tak więc np: w przypadku miesięcznego okresu wypowiedzenia nie jest to dogodne rozwiązanie dla pracownika.
Jednakże nie będzie dopuszczalne udzielenie urlopu na żądanie w przypadku żądania takiego urlopu przez pracownika, który nie wykonał jeszcze badań kontrolnych (po trwającej dłużej niż 30 dni niezdolności do pracy spowodowanej chorobą), ponieważ na podstawie art. 229 § 4 kodeksu pracy pracodawca nie może dopuścić do pracy takiego pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Udzielenie urlopu bez tych badań byłoby dopuszczeniem do pracy pracownika przez pracodawcę.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z zm);
- ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. 2005 r. Nr 31 poz. 267 z zm.).

RC


Poradę przygotował Serwis „PoradaPrawna.pl” (www.poradaprawna.pl )
 

Porady prawne


Wniosek urlopowy   HRnest   Program do urlopów - elektroniczne wnioski urlopowe   Program do rozliczania delegacji   Zarządzanie czasem pracy