PrzepisNaBiznes.pl Porady prawne Termin wypowiedzenia

Termin wypowiedzenia

AddThis Social Bookmark Button
Mam umowę na czas nieokreślony, pracuję w firmie już rok. W umowie mam zapisane, że zasady wypowiedzenia obowiązują zgodnie z art. 36 kodeksu pracy (nie znam jego treści). Chciałabym zapytać, czy jeśli złożę wypowiedzenie 2 grudnia, to mój okres wypowiedzenia - zdaje się, że 30 dni lub miesiąc (?) zaczyna biec dopiero od stycznia, tak więc jeszcze w styczniu będę zatrudniona i mogę liczyć na pensję? Chciałabym złożyć wypowiedzenie w takim terminie, żebym jeszcze w styczniu była tu zatrudniona. Czy 2.12. to odpowiedni termin?


Zgodnie z dyspozycją zawartą art. 36 par. 1 K.p. okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony zależy od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Wynosi on:
1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
2) 1 miesiąc , jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.
Liczy się tutaj cały staż pracy, a nie tylko ostatnia umowa o pracę. Powyższe potwierdza linia orzecznicza Sądu Najwyższego. W Uchwale Składu 7 Sędziów SN z dnia 15 stycznia 2003 r. , III PZP 20/02 (OSNAPiUS 2004, nr 1, poz. 4 ) czytamy: „ Przy ustalaniu okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas
nieokreślony (art. 36 par. 1 k.p.) uwzględnia się wszystkie okresy zatrudnienia u
tego samego (danego) pracodawcy”.
Co istotne do okresu zatrudnienia, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony w rozumieniu art. 36 par. 1 K.p. , wlicza się również okres wypowiedzenia tej umowy (Uchwała SN z dnia 4 kwietnia 1979 r., I PZP 33/78 (OSNCP 1979, nr 10, poz. 188).
W omawianym przypadku w celu ustalenia długości okresu wypowiedzenia należy dodać do siebie wszystkie okresy zatrudnienia u danego pracodawcy i doliczyć sobie jeszcze ustawowy okres wypowiedzenia. W świetle art. 30 par. 2[1] K.p. jeżeli okres wypowiedzenia umowy o pracę liczony jest w miesiącach to zawsze kończy się w ostatnim dniu miesiąca. Wypowiedzenie umowy o pracę należy złożyć kilka dni przed końcem grudnia, (np. przed świętami), po to by pracodawca miał czas na zapoznanie się z jego treścią. Wypowiedzenie zacznie swój bieg w dniu 1 stycznia 2009 r.

Podstawa prawna:
- art. 30 par.2[1] K.p.;
- art. 32 par. 2 K.p.;
- art. 36 par. 1 K.p.

Orzecznictwo uzupełniające Sądu Najwyższego:
„O długości okresów wypowiedzenia (art. 36 par. 1 KP) decyduje okres zatrudnienia u danego pracodawcy liczony od dnia zawarcia umowy o pracę do daty jej rozwiązania z upływem okresu wypowiedzenia (art. 32 par. 2 KP)” – wyrok SN z dnia 11 maja 1999, I PKN 34/99.

Stan prawny na 28 listopada 2008 r.
WK


Poradę przygotował Serwis „PoradaPrawna.pl” (www.poradaprawna.pl )
 

Porady prawne


Wniosek urlopowy   HRnest   Program do urlopów - elektroniczne wnioski urlopowe   Program do rozliczania delegacji   Zarządzanie czasem pracy