PrzepisNaBiznes.pl Sprzedaż Outsourcing sił sprzedaży

Outsourcing sił sprzedaży

AddThis Social Bookmark Button

Działalność gospodarczaOutsourcing sił sprzedaży, czyli wsparcie własnej sprzedaży poprzez zewnętrzne zarządzanie.

Pojęcie i rola outsourcingu w ostatnich latach coraz bardziej występuję w świadomości menedżerów. Rozwój rynku usług outsourcingowych w Polsce jest gałęzią rozwijającą się. W decyzjach niektórych managerów sprzedaży występuje lęk i przekonanie, iż outsourcing to zło konieczne.Czy tak naprawdę jest? Odpowiadając na tak postawione pytanie należy najpierw zastanowić się, z czego może wynikać lęk przed angażowaniem zewnętrznej firmy świadczącej usługę outsourcingu. Lęk ten na pewno wynika z wielu mylnych postaw m.in. „nikt tak nie zna naszej firmy jak my, więc dlaczego mamy zlecać sprzedaż komuś, kto u nas nie pracuje”.

Rynek usług outsourcingu sił sprzedaży przeżywa rozkwit w Polsce. Jego znaczenie docenili menedżerowie w krajach zachodnich. Polska jest jeszcze na etapie „próbowania”. Dlatego na rynku polskim przeważają zlecenia krótkoterminowe i nieoddające w pełni sprzedaży w ręce zewnętrznych firm. Wzrost wiedzy wśród menedżerów sprzedaży i dyrektorów zarządzających powoduje, że coraz częściej w strategiach sprzedaży można zauważyć planowanie zatrudnienia firmy outsourcingowej.

Co klient zyskuje zlecając outsourcing sił sprzedaży innemu podmiotowi?

Firma zlecająca sprzedaż zewnętrznemu podmiotowi wspólnie z tą firmą ustala warunki współpracy i zarządzania kanałem sprzedaży. Początkowe ustalenia warunkują rodzaj działań sprzedażowych czy promocyjnych. Firma outsourcingowa starannie rekrutuje, szkoli oraz nadzoruje personel. Zadaniem zewnętrznej firmy jest również zapewnienie niezbędnych narzędzi do pracy. Poza tymi elementami firma outsourcingowa zajmuje się m.in. organizacją badań lekarskich, administrowaniem czy przejmuje na siebie obowiązki wynikające z Kodeksu pracy itd.

Dzięki tym wszystkim elementom firma może ograniczyć wiele kosztów związanych ze swoim funkcjonowaniem.  Zyskuje ona także możliwość zwiększenia i zmniejszenia liczebności zespołu sprzedażowego zależnie od swoich potrzeb.

Kto korzysta z outsourcingu sił sprzedaży?

Outsourcing sił sprzedaży to partner głównie branży FMCG, farmaceutycznej czy bankowej.

Wymieniając konkretne nazwy firm korzystające z usług outsourcingu sił sprzedaży można byłoby sporządzić długą listę klientów. Są to głównie Instytucje finansowe i bankowe, operatorzy telekomunikacyjni, branża farmaceutyczna czy w końcu najbardziej doceniająca atuty outsourcingu branża FMCG – mówi Jakub Grabarczyk z agencji Promocyjnej Locco Event.

Wiele osób myśli, że korzystanie z usługi outsourcingu jest zarezerwowane jedynie dla dużych korporacji. Jest to przekonanie mylne. Usługi outsourcingu są dostępne dla każdej firmy, która jest świadoma wykorzystania zewnętrznych sił w rozwoju własnej działalności.


Rafał Bartkowiak

Agencja Promocyjna Locco Event

www.loccoevent.pl

Agencja Locco Event działa w obszarze promocji, PR oraz organizacji eventów. Świadczy min. usługi organizacji akcji promocyjnych, outsourcingu sił sprzedaży, badań marketingowych, organizacji eventów, obsługi firm w zakresie PR oraz marketingu bezpośredniego. Realizując zlecenia łączy różne narzędzia, aby osiągnąć zamierzony przez klienta cel. W swoich projektach wykorzystuje wszystkie możliwości dotarcia do potencjalnego klienta. Wybrani klienci Locco Event to m.in. DUNI AB, GE Money Bank, PTK Centertel, Telechoinka.pl, Getin Bank.

 

Sprzedaż - artykuły


Wniosek urlopowy   HRnest   Program do urlopów - elektroniczne wnioski urlopowe   Program do rozliczania delegacji   Zarządzanie czasem pracy