PKB rośnie coraz wolniej

AddThis Social Bookmark Button

W czwartym kwartale 2012 roku wzrost gospodarczy zwolnił do 1,1 proc. z 1,4 proc. w trzecim kwartale ubiegłego roku - podał GUS.Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek, głównej ekonomistki PKPP Lewiatan.

W IV kwartale 2012 r. do spadku inwestycji, które rozpoczęło się już w III kwartale, dołączyło jeszcze zmniejszenie spożycia indywidualnego. Takiej sytuacji nie mieliśmy od wielu lat. Jeśli taka tendencja się utrzyma to trudno będzie o dodatni wzrost gospodarczy w I kwartale br. Tym bardziej, że na wyniki I kwartału br. wpływ będzie miała wysoka baza z I kwartału 2012 r., kiedy PKB urósł o 4,4 proc.

W IV kwartale 2012 mieliśmy do czynienia z dodatnim wzrostem eksportu, na poziomie 2,5 proc., przy jednoczesnym spadku importu. W dalszym ciągu kurczą się zapasy, co pokazuje, że firmy dostosowują się do słabnącej gospodarki.

W największym stopniu osłabienie dotknęło budownictwo, ale również po raz pierwszy od II kwartału 2009 roku, przemysł. Nie wróży to dobrze gospodarce w 2013 roku, a przynajmniej w I kwartale br. To co się dzieje w przemyśle mocno bowiem rzutuje na inne branże. Zamówienia, które płyną z przemysłu wpływają na poziom zatrudnienia w innych sektorach.

Źródło: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

 

Wniosek urlopowy   HRnest   Program do urlopów - elektroniczne wnioski urlopowe   Program do rozliczania delegacji   Zarządzanie czasem pracy