Przemysł ciągle w dołku

AddThis Social Bookmark Button

Produkcja przemysłowa w marcu br. spadła o 2,9 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku - podał GUS.Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek, głównej ekonomistki PKPP Lewiatan

- To już kolejny miesiąc, kiedy produkcja przemysłowa spada. Co prawda, po wyeliminowaniu czynników sezonowych, była ona jednak o 0,6 proc. wyższa, ale to efekt niskiej bazy z marca 2012 roku.

Najbardziej spowolnienie gospodarcze odczuwa przetwórstwo przemysłowe. Niepokoją szczególnie duże spadki w działach przemysłu produkujących na eksport, takich jak maszyny i urządzenia, czy chemia. Wśród sektorów eksportowych nieźle radzi sobie branża spożywcza, ale wzrosty są tu coraz mniejsze.

Jeszcze po pierwszych dwóch miesiącach br. można było mieć nadzieję, że wzrost gospodarczy w I kwartale br. pociągnie eksport netto. Dane dotyczące spadku produkcji w branżach eksportowych w marcu, każą wątpić w siłę wpływu tego czynnika na tempo wzrostu PKB w pierwszych 3. miesiącach br. Nic nie wskazuje na to, aby w najbliższych miesiącach sytuacja w przemyśle się poprawiła, o czym świadczy również kiepski marcowy wskaźnik PMI. Mówi on jednoznacznie, że spowolnienie w polskim sektorze przemysłowym pogłębia się. Prawie od roku spada produkcja, kurczą się zamówienia, w tym eksportowe. W efekcie mamy relatywnie niskie wykorzystanie mocy wytwórczych, co wzmacnia niską skłonność firm do inwestycji.

Prawdziwą zapaść mamy w budownictwie, chociaż w pewnym stopniu można ją usprawiedliwić złą pogodą. Jednak 20 proc. spadek produkcji budowlanej w marcu br., przy uwzględnieniu, że w analogicznym okresie ubiegłego roku budownictwo rosło już w niewielkim stopniu (+3,5 proc. w marcu 2012 r/r), musi niepokoić. O prawie jedną czwartą skurczyło się wznoszenie obiektów inżynierii lądowej i wodnej (przede wszystkim dróg). A jeszcze do niedawna budowa dróg i autostrad była motorem napędowym gospodarki. Z informacji , które napływają z przedsiębiorstw wynika, że trudno liczyć, aby przemysł, który wypracowuje 25 proc. naszego PKB, przyczynił się w pierwszym kwartale br. do wzrostu gospodarczego.

Źródło: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

 

Wniosek urlopowy   HRnest   Program do urlopów - elektroniczne wnioski urlopowe   Program do rozliczania delegacji   Zarządzanie czasem pracy