SENTE WMS u producenta opakowa PET - PrzepisNaBiznes.pl - Franczyza, pomysły na biznes, biznes plan

Firma SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. zakoczya wdroenie programu SENTE WMS, uatwiajcego zarzdzanie magazynem wysokiego skadu u producenta opakowa PET dla chemii gospodarczej i kosmetykw.

Oprogramowanie zarzdza przyjciami i wydawaniem towarw z magazynu firmy Masterchem, a take realizacj zlece produkcyjnych. Usprawnia wytwarzanie opakowa, dziki udoskonaleniu procesu raportowania produkcji, w trakcie przyjcia gotowego wyrobu do magazynu. Polepsza proces magazynowania za spraw automatyzacji przebiegu inwentaryzacji oraz wydania i przyjcia towarw na magazyn. Oprcz tego uatwia prac magazynierw, dziki automatycznemu wskazaniu miejsca skadowania produktu przyjtego do hali.

Firma wdroya rwnie modu wspomagajcy raportowanie produkcji. Proces ten polega na odczytywaniu za pomoc urzdze mobilnych kodw kresowych okrelonego produktu i maszyny na ktrej zostaa wykonana dana partia opakowa, a take kodu pracownika raportujcego produkcj. Informacje te s automatycznie uzupeniane w systemie. W rezultacie kierownik produkcji lub planista otrzymuje biece informacje na temat statusu wykonania danego zlecenia produkcyjnego i liczby opakowa, lub pproduktw wytworzonych okrelonego dnia.

Program SENTE WMS zarzdza prac w piciu halach magazynowych producenta, ktre w zalenoci od sezonu mieszcz cznie od 6,5 tys. do 7 tys. palet. - Program pozwala kierownikowi magazynu zwizualizowa stan zapenienia hal paletami. Dziki czemu moe on obejrze w komputerze plan hali z podziaem na poszczeglne lokalizacje. W zalenoci od zapenienia kadej z ich, po najechaniu myszk system podwietla kolorem wybran lokalizacj i wywietla informacje o spisie towarw w podziale na KTM (kod towarowo – materiaowy), a take liczb i opis skadowanego asortymentu – mwi Krzysztof Niebrzydowski, kierownik projektu wdroeniowego w SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Oprcz tego w trakcie wydawania towaru system wskazuje kierownikowi pierwsze, zgodne z realizowanym zleceniem miejsce, z ktrego powinien go pobra.

 

Wniosek urlopowy