Polityka prywatnoci - PrzepisNaBiznes.pl - Franczyza, pomysły na biznes, biznes plan
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:285. Error 9: Invalid character

ProBusiness Solutions (Wydawca) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatnoci. Kadego uytkownika ‘Przepis na Biznes’ obowizuje aktualna polityka prywatnoci znajdujca si na stronie http://www.przepisnabiznes.pl/polityka-prywatnosci.html.

Jeeli nie zgadzasz si z polityk prywatnoci prosz, aby nie odwiedza serwisu ‘Przepis na Biznes’.

DANE OSOBOWE

W czasie korzystania z serwisu ‘Przepis na Biznes’ moesz zosta poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypenienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które bdziesz poproszony to w wikszoci przypadków imi i adres e-mail.

Wymagane s tylko te dane, które s niezbdne do dziaania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynno, któr te dane dotyczyy.

Serwis PrzepisNaBiznes.pl nie sprzedaje i nie udostpnia osobom trzecim danych personalnych i adresowych uytkowników serwisu.

REJESTRACJA I SUBSKRYPCJA BEZPATNYCH CZASOPISM

Rejestracja w serwisie oraz zaprenumerowanie elektronicznych i bezpatnych czasopism nalecych do serwisu ‘Przepis na Biznes’ wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te s obowizkowe.

Uzyskane w ten sposób dane s dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbdny do tego, aby mona byo wysa danemu czytelnikowi wiadomo. Imi pozwala redakcji serwisu zwraca si do czytelników po imieniu.

NIEZAPOWIEDZIANE WIADOMOCI

ProBusiness Solutions zastrzega sobie prawo do wysyania niezapowiedzianych wiadomoci osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziy si z polityk prywatnoci.

Pod pojciem niezapowiedzianych wiadomoci ProBusiness Solutions rozumie:

  • informacje odnoszce si bezporednio do serwisu i elektronicznych czasopism nalecych do 'Przepis na Biznes'
  • niekomercyjne listy (np. yczenia, komentarze osobiste itp.)
  • informacje komercyjne

Podmioty zlecajce komercyjne mailingi nie maj wgldu w dane kontaktowe osób znjadujcych si na listach adresowych ‘Przepis na Biznes’.

Informacje komercyjne s filtrowane w stopniu w jakim jest to moliwe, ograniczana jest ich objto i wysyane s bardzo rzadko.

COOKIES (CIASTECZKA)

Niektóre obszary serwisu ‘Przepis na Biznes’ mog wykorzystywa cookies, czyli mae pliki tekstowe wysyane do komputera internauty identyfikujce go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies s nieszkodliwe zarówno dla komputera jak i jego uytkownika oraz jego danych. Warunkiem dziaania cookies jest ich akceptacja przez przegldark i nie usuwanie ich z dysku.

WYCZENIE ODPOWIEDZIALNOCI

‘Przepis na Biznes’ jest serwisem zamieszczajcym informacje dla ludzi z sektora MSP oraz tych, którzy dopiero planuj zaoy swój wasny biznes. Porady zawarte w serwisie nie s jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno si bezwarunkowo korzysta z wszystkiego, co jest zawarte w serwisie. Artykuy powinny by szczegóowo analizowane, porównane z wasnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i dopiero, gdy bd one przedstawiay si jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w ycie.

ProBusiness Solutions nie bierze na siebie odpowiedzialnoci za zamieszczone reklamy. Kupujcy powinien by ostrony odpowiadajc na reklam, bd wysyajc jakiekolwiek pienidze. Przykadam du wag do tego, aby reklamodawcy, którzy publikuj tu swoje reklamy byli wiarygodni, ale nie mog odpowiada za ich czyny. Dane adresowe jak i szczegóy oferty kadego reklamodawcy mona uzna za pewne tylko w momencie publikacji.

 

O serwisie


Wniosek urlopowy