Gospodarka w Polsce rozwija się w dość dużym tempie. To, jak sprzedają się nieruchomości, czy jest na nie popyt jest jednym z wyznaczników rozwoju ekonomicznego. Działalność w tej branży nie jest łatwa, jednak z pewnością jest przyszłościowa. Przyjrzyjmy się bliżej tej dość skomplikowanej działalności.

Na początku oczywiście tworzymy biznesplan oraz przyglądamy się konkurencji. Bardzo ważne jest zwłaszcza, aby dobrze ulokować swoją działalność. Nie jest bowiem wskazane, by na małej płaszczyźnie terytorialnej firm zajmujących się tym segmentem rynku było zbyt dużo, ponieważ grozi to całkowitą klapą interesu już na starcie. Pamiętajmy, aby znaleźć takie miejsce, gdzie nasze szanse w związku z dużym zainteresowaniem ofertami kupna mieszkań będzie pozwalało na początek mieć sporo klientów. Warto poświecić czas, by dobrze przygotować grunt pod tego typu interes. Ważne, że zajęcie się rynkiem nieruchomościami wiąże się z koniecznością posiadania odpowiedniej licencji.. Działając w tej branży musimy zatrudniać fachowców posiadających stosowne uprawnienia zawodowe.

Istotne jest jednak, by taką licencję uzyskać. Można posłużyć się pośredniczącymi pracownikami, jednak lepiej mieć kontrolę nad wszystkim, co dzieje się w firmie. Dodatkowo nie będzie musiał kupować odpowiedzialności za realizację kontraktów od osób posiadających stosowne zezwolenia. Znacznie obniży to koszty funkcjonowania firmy i pozwoli szybciej się jej rozwijać. Sama procedura uzyskiwania takich uprawnień jest bardzo surowa i ostra. Człowiek, który chce to zrobić musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych, nie być karanym za przestępstwa gospodarcze, fałszowanie pieniędzy ani za łamanie innych praw związanych z wykonywanym zawodem. Potrzebne jest wyższe wykształcenie oraz, praktyka zawodowa oraz ukończenie specjalnego egzaminu. Szczegółów należy szukać w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Licencję nadaje minister infrastruktury, on też ma prawo daną firmę w każdym momencie skontrolować. Urzędnicy tego resortu mogą sprawdzać nasze umowy, uprawnienia, wszystko, co stanowi w tym zakresie prawo. Jeśli okaże się, że nasza działalność w świetle przepisów jest w jakiś sposób nielegalna grozi nam kara grzywny, a w najgorszym wypadku nawet kara pozbawienia wolności.

Pamiętajmy, żeby odpowiednio oszacować skalę naszej działalności, ponieważ to warunkuje w jakiej formie prawnej będziemy ją prowadzić. Możliwych jest wiele ewentualności, ale najczęściej wybieraną jest spółka cywilna osób fizycznych albo osobowa spółka handlowa. Spółka z o.o. to przeszłość, ponieważ obecnie obowiązuje wysoki próg kapitału. Wszystkie inne czynności przy zakładaniu tego rodzaju firmy pozostają niezmienne, co oznacza znane wszystkim młodym przedsiębiorcom perturbacje z takimi instytucjami jak na przykład ZUS. Co ważne przyjdzie nam wykupić dodatkową polisę, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, której minimalna suma gwarancyjna równa się 25 tys. euro.

Biuro na początek wystarczy małe, najlepiej w centrum i z parkingiem. Ważne, by odseparować je od innej aktywności, dla dobra i dyskrecji klientów. Należy oddzielić pomieszczenia, gdzie pracują inni zatrudnieni przeszukujący oferty i telefonujący. Liczba pośredników- pracowników uzależniona jest od wielkości biura, istotne by zatrudniać osobę, która będzie spełniała funkcje sekretarskie.

Aby wyposażyć biuro będziemy musieli zakupić komputery, telefony, drukarki, niszczarki do dokumentów oraz aparat cyfrowy, który pozwoli na pokaz oferowanych nieruchomości. Dodatkowo pamiętajmy o reklamie w postaci szyldu oraz ogłoszeniach w prasie( przynajmniej na początku działań). Warto też pomyśleć o profesjonalnie zrobionej stronie internetowej, która w obecnych czasach jest standardem. Będąc odpornymi na początkowe niepowodzenia, które w tej branży są normalnością powinniśmy w odpowiednim czasie osiągnąć zamierzony efekt.


Autor: Patryk Szczerba