Do zadań controllingu personalnego można zaliczyć analizę ryzyka kadrowego rozumianego zarówno jako ryzyko dla obszaru zarządzania personelem, jak i – wynikające z tego obszaru – ryzyko dla całego...

Sercem zespołu nie są pojedynczy ludzie. Gdyby chodziło o pojedyncze osoby, to słuchalibyśmy płyt perkusistów-solistów, wirtuozi gitary nie mieliby dźwiękowego tła podtrzymującego ich ogniste łamańce, a piłka...

Jeśli do tej pory nie przyglądałeś się swojej firmie pod kątem kapitału ludzkiego, jego opłacalności i potencjałowi rozwoju, oto kilka wskaźników, które ci w tym pomogą. Są one dość proste do obliczenia i mogą...

Za każdą firmą stoją ludzie, którzy wspólnie pracują na jej pozycję na rynku. Odpowiednia motywacja pracowników, płacowa i pozapłacowa, a także umiejętność zarządzania zespołem mogą sprawić, że osiągnięcie...

Godziny nadliczbowe powstają, gdy praca wykonywana jest ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu...