Jednym z popularniejszych pomysłów na biznes jest myjnia samochodowa. Ich liczba stale wzrasta. Sporo osób planuje w ten sposób zarabiać na życie. Jednak często decyzja przez nich podejmowana nie jest poparta chłodnymi kalkulacjami, a raczej bardzo optymistycznymi wyobrażeniami. Poniżej przedstawię przykład Pana Adama oraz metodologię, która może być pomocna przy określeniu potencjału naszego przedsięwzięcia.

Uwaga: Poniższe wyliczenia mają charakter poglądowy i należy je powtórzyć dla konkretnego, interesującego nas przypadku.

Sytuacja wyjściowa przedstawiona przez Pana Adama:

„Planuję założyć myjnię samochodową. W mojej okolicy funkcjonuje już jeden taki zakład, ale myślę, że spokojnie mogą działać dwa. Mieszkam w jednej z podwarszawskich miejscowości. Niedawno wróciłem z Anglii. Uzbierałem pewną sumkę i chcę przy jej pomocy rozkręcić własny biznes. Znalazłem już odpowiednie pomieszczenie. Właściciel zgodził się je dzierżawić za 1000 zł miesięcznie. Oszacowałem też wstępnie koszty. Będę zatrudniał jednego pracownika, który obsługiwać będzie klientów. Chce mu płacić 2500 zł miesięcznie na rękę. Dodatkowo będzie jeszcze biura Rachunkowe – jakieś 200 zł miesięcznie. Kolejna sprawa to woda i energia i płyny do mycia. Myślę, że będzie to jakieś 2,20 i 8gr na samochód. Myjnia, która już istnieje ma cenę 15 zł za umycie samochodu i ja planuję taką samą. Interesuje mnie taka kwestia: ile będę musiał mieć klientów, żeby miesięcznie mieć z tej myjni jakieś 5000zł?”

Analizę powyższej sytuacji rozpoczynamy od kosztów. Z przedstawionych przez Pana Adama założeń wynika, że do czynienia będziemy mieli z następującymi kosztami stałymi (Ks):

- dzierżawa pomieszczenia: 1000 zł miesięcznie

- wynagrodzenie pracownika z narzutami (koszt pracodawcy): ok. 4100 zł miesięcznie (2500zł netto pensji pracownika)

- biuro rachunkowe: 200 zł miesięcznie

- składki na ubezpieczenie społeczne: ok. 350zł (ulga dla osób zakładających działalność)

- inne koszty: 200 zł miesięcznie (rezerwa na wydatki, które nie zostały uwzględnione w założeniach)

 

Koszty zmienne (uzależnione od wielkości produkcji) w ujęciu jednostkowym (jKz):

- energia i woda: 2,20 zł

- środki czyszczące: 0,80 zł

Cena umycia jednego samochodu: 15 zł.

 

Równanie kosztów całkowitych:

Koszty całkowite Kc = Ks + jKz * x

x – liczba umytych samochodów w miesiącu

 

Równanie kosztów całkowitych w miesiącu dla przypadku Pana Adama:

Kc = (1000zł + 4100zł + 200zł + 550zł) + (2,20zł + 0,80zł) * x

Kc = 5850zł + 3zł*x

 

Przychody w miesiącu:

P = 15zł * x

 

Liczba samochodów, jaką należy umyć w miesiącu, aby zysk przed opodatkowaniem wyniósł 5 000 zł.

Xs = (5850+5000)/(15-3) = ~905 samochody / m-c

Zakładając, że myjnia samochodowa będzie działać przez 20 dni otrzymujemy 905/20 = ~ 46 samochodów dziennie.

Zgodnie z założeniami Pan Adam będzie zatrudniał jednego pracownika. Przyjmijmy, że czas mycia jednego samochodu to ok. 15 min. Tym samym jeden pracownik w trakcie 8-godzinnego dnia pracy może maksymalnie umyć 32 samochody. Jest to ograniczenie, które nie pozwala na zrealizowanie planu Pana Adama przy danych założeniach.

Kolejnym ograniczeniem jest liczba klientów, jaką Pan Adam może pozyskać na początku swojej działalności. Jak wyjaśnił, przypuszcza, że będą to 2 samochody w ciągu godziny czyli 16 samochodów dziennie.

Jest to znaczna rozbieżność pomiędzy minimum jakie musi osiągnąć, by zysk przed opodatkowaniem wyniósł 5000zł.

Fakt ten jednak nie przekreśla jeszcze pomysłu Pana Adama. Istotne jest teraz wprowadzenie pewnych modyfikacji co do założeń. Mogą się one odbywać po stronie kosztowej lub przychodowej, jak również po stronie zakładanego zysku.

Ceny w konkurencyjnej myjni są takie same, jak planuje Pan Adam. Ich podniesienie nie wydaje się dobrym pomysłem tym bardziej, że zapewne spowodowałoby to spadek liczby klientów.

Aby mieć lepszy obraz sytuacji, wykonana została druga runda obliczeń. Tym razem problem został przedstawiony inaczej. Pytanie brzmiało: Ile samochodów należy umyć, aby zysk był zerowy, czyli jaki jest ilościowy próg rentowności powyższego przedsięwzięcia.

Xpr = Ks/jKz = 5850/(15-3) = ~ 488 samochodów miesięcznie.

Co daje ok. 25 samochody dziennie.

Jest to wynik znacznie niższy od poprzedniego, jednak Pan Adam również miał wątpliwości, czy uda mu się pozyskać tylu klientów. Zauważyć należy, że jest to minimalna liczba klientów, która chroni firmę przed ponoszeniem strat. Problemy ze zrealizowaniem takiego planu sprzedaży pozwalają poddać w wątpliwość powodzenie biznesu Pana Adama, jednak jeszcze go nie przekreślają.

Podstawowym problemem w tej sytuacji są zbyt wysokie koszty w stosunku do przychodów. Można próbować je obniżyć, co pozwoli przesunąć próg rentowności w lewo.

Negocjacje z sąsiadem zaowocowały obniżeniem miesięcznej kwoty dzierżawy do poziomu 800zł, przy założeniu, że stawka ta tyczy się tylko pierwszego roku działalności. Później wzrośnie ona do pierwotnych 1000 zł. Pan Adam ma jednak 12 miesięcy na podjęcie działań, które pozwolą mu funkcjonować przy wyższej stawce.

Kolejnym kosztem, który można spróbować obniżyć jest wynagrodzenie pracownika.

Pan Adam zdecydował obniżyć jego poziom do 2000zł netto (kosz zatrudnienia ok. 3300zł). Dodatkowo tydzień pracy pracownika został wydłużony z 5 do 6 dni. Tym samym Pan Adam zyskał 4 dni w miesiącu na pozyskanie brakującej liczby klientów.

Sprawdźmy, na jaki zysk może liczyć Pan Adam przy nowych założeniach:

Kc = (800 + 3300 + 200 + 350 + 200) + (2,20+0,80)*x

Kc = 4850zł + 3zł * x

P = 15zł * x

x = 16 * 24 (dni) = 384 klientów

Z = 15 * 384 – (4850 + 3*384) = 5760 – 6002 = -242 zł.

Przy zmianie założeń i obniżeniu kosztów, udało się poprawić wynik i zbliżyć do progu rentowności. Wciąż jednak jest strata.

Zakładane przez Pana Adama 16 klientów dziennie stanowi jedynie połowę szacowanego potencjału jego myjni. Warto zatem rozważyć możliwość pozyskania większej liczby klientów.

Pan Adam zastanawia się nad inwestycją w reklamę, która pozwoli mu pozyskać nowych klientów z dalszych rejonów miejscowości.

Zdecydował się na baner umieszczony na posesji znajdującej się przy głównej ulicy dojazdowej do sąsiadujących osiedli. Miesięczny koszt reklamy to 400 zł. Szacunkowo pozwoli ona pozyskać w miesiącu 150 nowych klientów.

Pytanie: jak nowe założenia przełożą się na wynik myjni?

Kc = (4850 + 400)zł + 3zł * x

P = 15zł * x

x = 384+150 = 534 klientów

Z = 15 * 534 – (5250 + 3*534) = 8010 – 6852 = 1158 zł.

Otrzymany wynik jest dodatni, wciąż jednak (mimo obniżki kosztów, zwiększenia liczby klientów) znacznie odbiega od oczekiwań. Analiza struktury kosztów stałych pokazuje, że 62% stanowi koszt zatrudnienia pracownika. W przypadku, gdyby Pan Adam zdecydował się zrezygnować z niego i samemu prowadzić myjnię, zdecydowanie poprawiłoby to wynik i zbliżyłby się on do pierwotnych założeń tj. ok. 5000zł.


Autor: Marek Jereczek