Rynek ochroniarski w Polsce jest trudny, ponieważ występuje duże nasycenie. Jednak cały czas można jeszcze spróbować sił w tej branży. Sprzyjają temu chociażby nowopowstające osiedla. Co zrobić, by działać w tym biznesie? Kilka najważniejszych wskazówek i porad przedstawiamy poniżej.

Oczywiście nie sposób nie rozpocząć od biznes planu, który jak w każdym innym biznesie jest podstawą, na której budujemy naszą dalszą działalność. Z pewnością ważne jest rozpoznanie rynku. Szansa otwiera się przede wszystkim dla przedsiębiorców ze tzw. ściany wschodniej, a szczególnie z woj. Podkarpackich, warmińsko- mazurskich, Podlasia. Ma to związek z zasobnością portfeli mieszkańców danego regionu. Inne rejony, takie jak Trójmiasto, Wielkopolska czy okolice Warszawy są o wiele bogatsze i w związku z tym firm ochroniarskich jest tam bardzo dużo. Trudność zaistnienia powoduje bankructwo wielu nowych agencji. Próba wejścia na rynek mniej nasycony może być strzałem w dziesiątkę.

By założyć agencję ochrony należy zapoznać się z wieloma procedurami, a także spełnić wiele zaleceń koncesyjnych. Potrzebujemy oczywiście lokal. Siedziba taka musi być wyposażona w niezbędny sprzęt oraz instalacje takie jak: łączność, centralę monitoringu, ewentualnie magazyn z bronią. Pracownicy muszą być wyposażeni w odpowiednie uniformy, a także muszą oczywiście posiadać licencję pracownika ochrony pierwszego stopnia.. Dodatkowo na wyposażeniu musi być broń, a także odpowiednio oznakowane pojazdy. Jeśli będziemy konwojować pieniądze, potrzebne są odpowiednie certyfikaty. Koszt samego samochodu z odpowiednimi zabezpieczeniami to ok. 65 tys. zł.

Jeszcze niedawno mówiło się o kryzysie w branży ochroniarskiej. Przedsiębiorcy szukali oszczędności, zakładając monitoring, systemy alarmowe, panowała tendencja do zmniejszania roli człowieka. Obecnie znów następuje powrót do sytuacji, gdzie człowiek jest najważniejszy. Sprzyja temu słabość służb porządku publicznego. Coraz mniej posterunków Policji przy coraz większym zapotrzebowaniu na ochronę mienia otwiera perspektywy przed firmami ochroniarskimi.

Coraz bardziej liczy się sprawność marketingowa, rozpoznanie potrzeb klienta, jeszcze głębsze dotarcie do tego, czego on od nas oczekuje. Lokalne, małe środowisko sprzyja rozwojowi firmy. Zlecenia szybciej trafiają do nas, ponieważ zadowolony klient poleca nas innym osobom.

Zjawiskiem, które zaczyna powszechnie występować jest zatrudnianie małych firm przez bogate agencje wygrywające przetargi, jako podwykonawców. To duża szansa dla mniejszych firm na zaistnienie na rynku oraz stały dopływ zleceń. Większe firmy zwykle dbają bardzo mocno o swoją reputację , dlatego od podwykonawców oczekują wysokiego poziomu oferowanych usług. Liczy się wszystko, począwszy od wyglądu pracowników po odpowiedniej jakości samochody i wyposażenie.

Warto też zainteresować się listami sporządzonymi przez wojewodów, na której znajdują się banki, szpitale, przedsiębiorstwa o znaczeniu strategicznym i ważnym dla bezpieczeństwa np. wodociągi. Wymienione w spisie instytucje podlegają ustawowej ochronie. Należy pamiętać, iż aby ochraniać te obiekty potrzebna jest licencja.

Wszystkiego, co związane jest z licencjami i koncesjami należy szukać na stronie internetowej MSWiA.


Autor: Patryk Szczerba