Kto może skorzystać z usług Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości? Czy oczekujecie osób, które będą w pełni przygotowane do działalności gospodarczej i jakie wymogi musi taka osoba spełniać na starcie?

Czynnikiem, który decyduje o przyjęciu do inkubatora danej osoby jest kwestia, czy możemy przyszłemu przedsiębiorcy pomóc. Jak każda instytucja mamy swoją grupę docelową, są to osoby pomiędzy 18 a 30 rokiem życia. W związku z tym, że działamy w środowisku akademickim znamy jego potrzeby i najlepiej rozpoznajemy tę właśnie grupę. Ułatwienia i specyfika działania trafiają w potrzeby przede wszystkim studentów i absolwentów wyższych uczelni. Chodzi tu np. o składki ZUS. Osoby uczące się, są objęte ubezpieczeniem przez państwo. Absolwenci, którzy próbują pogodzić początkowo pracę na etacie, gdzie są ubezpieczeni, z rozwijaniem firmy również jej nie płacą. W ten sposób unikają dodatkowych kosztów. Nie ukrywajmy, że własna firma nie od razu przynosi dochody, więc wielu beneficjentów w początkowym okresie rozwoju swojego biznesu pracuje dodatkowo na etacie.

 

Co człowiek przychodzący do biura Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości musi posiadać oprócz pomysłu?

Pomysł jest najważniejszy, ale równie ważna jest siła i determinacja do jego realizacji. Na podstawie samego tylko pomysłu możemy stwierdzić, czy jesteśmy w stanie pomóc zainteresowanej osobie. Kiedy okazuje się, że pakiet świadczonych przez nas usług jest adekwatny do potrzeb przyszłego przedsiębiorcy, decydujemy się na współpracę. Gdy dany pomysł potrzebuje kapitału, w formie dotacji, kredytu czy pożyczki, trudno jest nam pomóc. Jesteśmy instytucją pozarządową, która świadczy przede wszystkim usługi doradcze. Użyczamy osobowość prawną, doradzamy w zakresie księgowości, prawa, spraw administracyjnych. Jeżeli zainteresowanej osobie to nie wystarcza, kierujemy ją ku założeniu działalności na własny rachunek, gdzie istnieje możliwość korzystania z wachlarza dostępnych rozwiązań finansowych. Dzięki wsparciu specjalistów AIP przyszły przedsiębiorca ma się skupić wyłącznie na rozwijaniu swojej firmy własnymi siłami i środkami. Dopóki jest w Inkubatorze nie ma możliwości ubiegania się o dotacje bezzwrotne na założenie własnej firmy. Tę możliwość osiągnie po wyjściu z Inkubatora, kiedy rejestrując się jako fizyczny przedsiębiorca, będzie mógł skorzystać z wszystkich udogodnień kierowanych do nowo powstających firm. Pomimo że „na papierze” będzie nową firmą, za sobą będzie miał już 2 lata doświadczenia w prowadzeniu firmy, dzięki działaniu w Inkubatorze. Jest większe prawdopodobieństwo, że jego pomysł przetrwa najtrudniejszy okres jakim jest pierwszy rok działalności na własny rachunek.

Czy często musieliście odrzucać, weryfikować pomysły i plany „zapalonych” młodych ludzi chcących założyć firmę?

Wszystko zależy od stopnia determinacji osoby i oczywiście w wielu wypadkach od szczęścia. Nierzadko osoba kilka razy w okresie współpracy z nami zmieniała profil swojej działalności. To, co w głównym stopniu decyduje o przyjęciu firmy „pod skrzydła” Inkubatora, to zbieżność z oczekiwaniami danej osoby, a tym, co możemy zaoferować jako instytucja. Jeśli pomysł jest rzeczywiście obiecujący, aczkolwiek trudny do realizacji w ramach Inkubatora, kierujemy przedsiębiorcę do innych instytucji otoczenia biznesu, których profil bardziej zbieżny jest z oczekiwaniami danej osoby. Najważniejsze decyzje zapadają najczęściej podczas pierwszej rozmowy. Po niej wiemy już o sobie nawzajem tyle, by móc zdecydować o rozpoczęciu współpracy.

Jakie korzyści poza obsługą prawno - księgową firmy daje przyszłemu przedsiębiorcy działanie w ramach Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości?

Przede wszystkim doświadczenie. Firma kończąca z nami współpracę i rejestrująca się jako fizyczny przedsiębiorca startuje z zupełnie innego pułapu niż pozostali przedsiębiorcy. Ma za sobą już dwa lata doświadczenia zdobytego w czasie działania w AIP. Gdy młody przedsiębiorca będzie starał się o kredyt jesteśmy w stanie jako Inkubator przygotować jego pełne zestawienie przepływów finansowych, które wygenerował podczas 2 letniej współpracy z nami. W tej sytuacji bank widzi, że dana firma działała już jakiś czas, nierzadko z sukcesem.

Pomimo że jest nowym podmiotem, to stoi za nią doświadczenie, o którym jesteśmy w stanie zaświadczyć. W ten sposób staje się bardziej wiarygodnym kredytobiorcą. Podobnie sprawa wygląda przy staraniu się naszych beneficjentów o dotacje po okresie działania w AIP. Ich pomysły są bardziej realne, ponieważ poparte praktyką w działaniu, przez co jest większe prawdopodobieństwo otrzymania wsparcie w tej postaci. AIP jako instytucja przygotowuje się również, aby pomagać swoim beneficjentom decydującym się na założenie własnej działalności w pozyskaniu i rozliczaniu dotacji na założenie własnej działalności w ramach nowego programowania UE na lata 2007-2013. Kwestią, o której nie należy również zapomnieć, a przez byłych beneficjentów jest najbardziej doceniana są „kontakty”, w pozytywnym znaczeniu tego słowa, zdobywane podczas działalności w ramach AIP. Firmy w Inkubatorze startują z tego samego pułapu, często wymieniając się zleceniami, a także współpracując przy obsłudze większych podmiotów. W ten sposób zdobywają o sobie wiedzę i w przyszłości na pewno o sobie nie zapomną. Pomagamy firmom z różnych branży, one natomiast współpracują między sobą. W biznesie najważniejsze jest wzajemne zaufanie. Jeżeli firma działa na podobnych zasadach i uczy się podobnych dobrych praktyk, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że warto z nią współpracować. Dlatego też wiele zleceń wykonują między sobą firmy z AIP. Na przykład, ktoś jest dobry w projektowaniu serwisu www, ktoś inny w reklamie, a ktoś w grafice. Gdy rozpoczną współpracę ich siła wzrasta. A gdy dopowiem, że w ramach naszego Inkubatora na dzień dzisiejszy działa 59 firm, a w naszej sieci w całym kraju ponad 500 firm to widać, że o efekt synergii u nas nie trudno:)

Dlaczego młody człowiek pragnący założyć firmę ma swoje pierwsze kroki skierować do Inkubatora, a nie do instytucji rządowych?

Wartością, którą oferuje Inkubator jest możliwość zbadania rynku w praktyce, spróbowania swoich sił w kontrolowany sposób pod czujnym okiem specjalistów. Kiedy pomysł na biznes okaże się nierozwojowy, działając w ramach Inkubatora Przedsiębiorczości, beneficjent może w dowolnym momencie zrezygnować. Jedyne, co straci, to własny poświęcony czas i trochę oszczędności. Dzięki temu podejściu być może uniknie w przyszłości większych strat. Wyznajemy zasadę, że jeżeli ktoś nie rozkręci firmy przy małym nakładzie środków, to i przy dużym by sobie nie poradził. Inkubator to swoista wylęgarnia biznesu, gdzie każdy może w praktyce sprawdzić czy własna firma to coś dla niego. Nie każdy nadaje się na przedsiębiorcę i działanie w Inkubatorze to weryfikuje.

Ile czasu potrzebne jest, by firma w ramach Inkubatora zaczęła działać?

Wszelkich formalności jesteśmy w stanie dopełnić w godzinę, jednak unikamy sytuacji, kiedy podpisujemy umowę na pierwszym spotkaniu. Ważne, aby każdy na spokojnie przemyślał, czy działanie w AIP to właśnie coś dla niego. Przed ostateczną decyzją staramy się zorganizować dodatkowe spotkanie, kiedy wyjaśniamy w pełni wątpliwości zainteresowanej osoby, a także przygotowujemy początkowy model biznesowy, czyli zestaw rozwiązań prawnych i księgowych, w ramach których dana osoba będzie się poruszać. Każdy przypadek rozwiązujemy indywidualnie, gdyż każda działalność wymaga trochę innego podejścia. Po podpisaniu umowy, przewidujemy, że w przeciągu dwóch lat działania w AIP firma będzie w pełni przygotowana, by działać z sukcesem na własny rachunek już bez naszej pomocy.

Czy rzeczywiście można założyć firmę mając na koncie przysłowiową „złotówkę”?

Zależy, jakiego typu ma być to firma. Jeżeli młoda osoba jest z wykształcenia na przykład informatykiem, grafikiem komputerowym, to jego kapitałem jest przede wszystkim wiedza, którą posiada. Śmiejemy się, że niektórym do pracy wystarcza tylko komputer z dostępem do internetu i telefon. W takim przypadku koszty rozpoczęcia działalności są na prawdę nieduże. Gdy jednak firma potrzebuje początkowego wkładu finansowego, najczęściej stanowią go oszczędności przywiezione z pracy z zagranicą, pożyczki od rodziny, czy wynagrodzenie otrzymywane z pracy na etacie. Wielu naszych beneficjentów godzi ze sobą naukę, pracę na etacie i rozwijanie własnej firmy. Rekordziści pracują w kilku firmach, rozwijają swój pomysł, studiują na co najmniej dwóch kierunkach studiów, a dodatkowo udzielają się w organizacjach pozarządowych. Jesteśmy społecznością bardzo przedsiębiorczych osób, które poprzez świetną organizację czasu mogą wykonywać wiele zadań.

Co dokładnie możecie zaoferować młodym przedsiębiorcom jako Inkubator?

Po pierwsze osobowość prawną. Kolejną sprawą jest obsługa księgowa, która normalnie kosztuje około 150 zł/m-c. Poza tym ważne jest doradztwo prawne. Średnio prawnik za jedną godzinną wizytę inkasuje 100 zł. Mamy również wspólne biuro dla firm, gdzie mają one swoją siedzibę wyposażoną w stanowiska komputerowe z potrzebnym oprogramowaniem, telefony, faks, ksero, z których można korzystać. Staramy się pomagać w promocji firmy, a tak naprawdę staramy się pomagać w rozwiązywaniu każdego problemu, z którym przychodzi się zmierzyć naszym beneficjentom w czasie ich działalności. Za całość świadczonych przez nas usług pobieramy miesięczną opłatę w wysokości 200 zł. Ważnym, choć często niedocenianym atutem firm działających Inkubatorów jest działanie w grupie, o czym wspominałem już wcześniej. Sukcesy jednych motywują innych. Nie mówiąc już o współpracy czy wspomnianym efekcie synergii. Wszystkich natomiast uwiarygadnia w oczach potencjalnych kontrahentów to, że stoi za nimi tak prężna organizacja jak Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, która gotowa jest nieść im pomoc, gdy tylko wystąpi taka potrzeba.

Występuje zjawisko konkurencji miedzy Inkubatorami w tym samym regionie?

Na Pomorzu działamy przy Uniwersytecie Gdańskim i z założenia jesteśmy otwarci na studentów i absolwentów wszystkich pomorskich uczelni wyższych. Profil naszej działalności różni się od „dorosłych” Inkubatorów działających w naszym regionie m.in. przy Parkach Technologicznych. „Dorosłe” Inkubatory przyciągają przedsiębiorców przede wszystkim powierzchnią i infrastrukturą badawczą. My pomagamy, tym, którzy dopiero będą zakładali swoje własne firmy, „dorosłe” inkubatory pomagają już istniejącym firmom. Nie konkurujemy ze sobą, a pomagamy sobie i działamy wspólnie na rzecz szerzenia idei przedsiębiorczości w naszym regionie. Często nasi beneficjenci kończąc współpracę z nami rozpoczynają ją z „dorosłymi” inkubatorami.


Rozmawiał: Patryk Szczerba