Za każdą firmą stoją ludzie, którzy wspólnie pracują na jej pozycję na rynku. Odpowiednia motywacja pracowników, płacowa i pozapłacowa, a także umiejętność zarządzania zespołem mogą sprawić, że osiągnięcie sukcesu stanie się bardziej realne, a droga do niego - zdecydowanie mniej wyboista.

Mimo że od przełożonego najczęściej oczekuje się atrakcyjnego wynagrodzenia, nie jest to jedyne kryterium określające dobrego pracodawcę. Obok czynników czysto finansowych, liczy się także atmosfera w miejscu pracy, kompetencje managerów, wzajemny szacunek, a także - a może przede wszystkim - poczucie sensu wykonywanych zadań. Nawet jeżeli pracodawcy brakuje wiedzy pozwalającej na umiejętne zarządzanie zespołem i czasem pracowników, nie powinien się zniechęcać. Odpowiednio przygotowane szkolenia tradycyjne, lub "szybkie" kursy online w systemie e-learningu powinny pomóc w pozyskaniu odpowiedniej wiedzy i informacji.

Po pierwsze - komunikacja

Podstawową umiejętnością, jaką powinien posiadać każdy przełożony jest właściwa komunikacja z pracownikami. W końcu to, czy dane zadanie zakończy się powodzeniem, zależy przede wszystkim od ludzi, którzy podejmą się lub zostaną oddelegowani do jego wykonania. Dlatego już od pierwszych dni warto budować szacunek i zaufanie, zwracając uwagę na jakość współpracy całego zespołu.

- Minimalizacja stresu przy jednoczesnym zachowaniu zasad konstruktywnej krytyki zawsze przynosi doskonałe efekty. Pamiętajmy też, że bez odpowiednio zaplanowanej komunikacji wewnętrznej, trudno o prowadzenie skutecznej komunikacji z otoczeniem - klientami czy partnerami biznesowymi - mówi Włodzimierz Rosiński, trener z serwisu edukacyjnego DlaKariery.pl.

Po drugie - motywacja

Cechą wyróżniającą dobrego pracodawcę jest także umiejętność motywowania podwładnych. W końcu wiadomo, że wraz ze wzrostem zadowolenia pracowników, rośnie efektywność ich pracy. Pamiętajmy jednak, że wybór techniki powinien zostać indywidualnie dostosowany do konkretnej firmy, ponieważ jej skuteczność zależy nie tylko od rodzaju wykonywanej czynności czy potrzeb pracowników, ale także od celów, jakie chce się osiągnąć.

Na początek należy zadbać o odpowiednie warunki pracy. Mowa tu o rzeczach, które powinny obowiązywać w każdej firmie, jak: - zapewnienie narzędzi do pracy, spełnienie zasad BHP, zadbanie o prawidłowe relacje społeczne i pozytywną atmosferę czy gwarancja stabilnej pensji. Szczególnie ostatni punkt jest istotny - bowiem nic tak nie obniża motywacji pracowników niż niepewność otrzymania wypłaty za swoją pracę.

- Motywowanie pracowników bardzo często przesądza o dobrej opinii danej firmy i późniejszych sukcesach. Człowiek chętny do pracy jest wydajniejszy, szybciej i lepiej wykonuje swoje obowiązki, jest bardziej kreatywny i zaangażowany – mówi Urszula Rosińska, specjalista od kursów online z serwisu edukacyjnego NetAkademia.pl.

Motywację pracowników można zwiększyć poprzez jasno określone i dostępne dla wszystkich zasady. Klarowny i znany wszystkim pracownikom system nagród przysługujących za konkretne działania zmotywuje ich do efektywniejszej pracy i ograniczy problem nie wywiązywania się ze swoich obowiązków.

Wśród czynników motywujących znajdują się także atrakcyjne bonusy. Mogą to być m.in.: dostęp służbowego samochodu, komputera, telefonu, a także korzystne dla pracownika rozwiązania dotyczące czasu czy miejsca pracy.

Po trzecie - kłopotliwe karanie

W procesie zarządzania zespołem bardzo trudnym tematem jest karanie pracowników. O ile nagradzanie za osiągnięcie określonych celów jest miłe zarówno dla menadżera, jak i podwładnego, zwracanie uwagi na złe działania i wyciąganie z nich konsekwencji bywa dość kłopotliwe.

Pewne problemy może przynosić również ocenianie pracy zespołu, zwłaszcza jeśli nie można o niej powiedzieć za wiele dobrego. Należy bowiem przekazać niepochlebne informacje w taki sposób, by zmotywować do działania, nie odbierając chęci i zapału do dalszej pracy.

Po czwarte - edukować, edukować i jeszcze raz edukować

Badania pokazują, że wymagania jakie pracownicy stawiają przed pracodawcami obejmują nie tylko czynniki finansowe. Dla personelu równie istotny jest dostęp do narzędzi pozwalających na zwiększanie ich kompetencji zawodowych. Problemem, z jakim zmagają się przełożeni jest nie tyle koszt szkoleń, ale przede wszystkim czas potrzebny na ich odbycie. Stąd, jak przyznają eksperci z serwisu NetAkademia, coraz popularniejsze stają się szkolenia w modelu e-learningowym. Po pierwsze tego typu e-kursy są zdecydowanie korzystniejsze cenowo w realizacji, a po drugie - możliwe do zaliczenia z dowolnego miejsca, o dowolnym czasie. Aby odbyć kurs, wystarczy komputer z dostępem do internetu.

Uwaga! Jak przestrzegają eksperci, szkolić należy nie tylko pracowników, ale także managerów. - Jeżeli w zespole zabraknie kompetentnego lidera, który będzie posiadał umiejętność delegowania zadań, konsekwentnego domagania się wypełniania przydzielonych obowiązków, a jednocześnie będzie wspierał i pomagał w rozwiązywaniu problemów, to motywacja pracowników szybko opadnie, a osiągnięcie sukcesu może okazać się nieosiągalne - tłumaczy Urszula Rosińska.

Na koniec pamiętajmy - zarządzanie zespołem to proces ciągły, a jego prowadzenie wymaga ćwiczeń i zdobycia odpowiedniego know-how. Potrzeba na to czasu oraz energii, często również inspirujących rozmów i dobrego nakierowania. Właśnie dlatego dobry menadżer to osoba, który uczy nie tylko swoich pracowników, ale dba także o ciągłe podwyższanie swoich kwalifikacji - w końcu inwestycja w siebie to coś, co zawsze się opłaci.


Źródło: netakademia.pl (projekt współfinansowany ze środków UE)