KROK 2. ROZBROJENIE Celem tego drugiego kroku jest: - Otrzymanie odpowiedzi „tak”. - Uzyskanie zgody na...

KROK 1. OTWARCIE Celem tego pierwszego kroku jest proste potwierdzenie. Łatwiej będzie je uzyskać, jeśli będziesz miał dobre nastawienie i użyjesz przyjaznego...

Telefon. Oto cud techniki, który sprawił, że możliwości osiągnięcia sukcesu finansowego stały się łatwo dostępne dla wszystkich. Każdy, kto oferuje jakiś produkt lub usługę, może skontaktować się telefonicznie z...

Jedną z najskuteczniejszych metod perswazji w tekstach promocyjnych jest wykorzystanie historii z życia. Opowiadania o ludziach wywołują emocje, które dużo bardziej angażują uwagę odbiorcy niż pokaźny nawet zbiór...

Autoprezentacja to sztuka, której zasady powinien znać każdy, kto obraca się w środowisku biznesowym - prezes firmy na posiedzeniu rady zarządu, pracownik w kontakcie z klientem czy kandydat w czasie rozmowy...