Referencje pozwalają zarekomendować pracownika lub też kontrahenta innym firmom. Stanowią one świadectwo jakości wykonanej pracy i pozwalają lepiej dobierać pracownika czy też kooperanta. Sposób ich pisania jest sprawą indywidualną. Poniżej przedstawiony został przykładowy wzór, który może być pomocny przy pisaniu referencji.

 

Referencje

 

Pan/Pani (imię i nazwisko pracownika)........................... zatrudniony jest (nazwa firmy, stanowisko pracy) .................................

W/w dał się poznać jako bardzo dobry organizator pracy własnej i własnego działu.

Z nałożonych zadań służbowych wywiązuje się sprawnie i terminowo. Wyróżnia się umiejętnością podejmowania szybkich i trafnych decyzji.

Pan/Pani (imię i nazwisko)........................ cieszy się wysokim uznaniem i szacunkiem w środowisku w którym pracuje.

Umie właściwie kształtować zasady współżycia społecznego. Swoja bogata wiedze zawodową i doświadczenie chętnie przekazuje pracownikom młodym.

Strona etyczno-moralna bez zastrzeżeń.

 

Z poważaniem,

..................

(data i podpis)