Referencje pozwalają zarekomendować pracownika lub też kontrahenta innym firmom. Stanowią one świadectwo jakości wykonanej pracy i pozwalają lepiej dobierać pracownika czy też kooperanta. Sposób ich pisania jest sprawą indywidualną. Poniżej przedstawiony został przykładowy wzór, który może być pomocny przy pisaniu referencji.

 

REFERENCJE

 

Pan (imię i nazwisko).......... w okresie od....... do......... zatrudniony był w (nazwa firmy)................................. na stanowisku............................ w dziale ..................................................................

Główne cechy, którymi charakteryzował się Pan .................................:

- dobre rozumienie zagadnień projektowych,
- dokładność i sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań
- szybkie przyswajanie nowych programów i nowych zadań
- samodzielność i kreatywność w wykonywaniu zadań.

Pan ................................. wykonywał swoje zadania systematycznie i obowiązkowo. Bardzo dobrze sprawdzał się zarówno w sytuacjach wymagających indywidualnego wysiłku, jak i umiejętności pracy w zespole. Jest osobą ambitną, ciągle podnoszącą swoje kwalifikacje. Nie boi się nowych wyzwań i chętnie stosuje nowatorskie rozwiązania.

Opinię wydaje się na prośbę zainteresowanego. 

  Z poważaniem,

...........