Dostęp do internetu staje się aktualnie normą. Polacy coraz chętniej korzystają z możliwości jakie oferuje globalna sieć. Powoli pojawia się coraz większa walka o klienta. Cena i szybkość transmisji zaczynają odgrywać coraz większą rolę w podejmowaniu decyzji o wyborze dostawcy usług internetowych. Dużą rolę na rynku zaczynają odgrywać tzw. firmy providerskie umożliwiające podłączenie do sieci. Oto kilka porad dotyczących rozpoczęcia działalności w tej branży.

Rozpoczynamy oczywiście od biznes planu oraz orientacji w możliwościach i działaniu konkurencji. Później standardowo wpisujemy firmę do Ewidencji Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego. Rodzaj działalności jest dowolny. Warto zaznajomić się także z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Odnosząca się do Prawa telekomunikacyjnego.

Po tradycyjnym działaniu związanym z formalnościami dotyczącymi Urzędu skarbowego i Zus-u trzeba złożyć odpowiedni wniosek o wpis do rejestru telekomunikacyjnych przedsiębiorców do Urzędu Regulacji Telekomunikacji i poczty. Należy w tym wniosku zawrzeć takie kwestie jak: osobę upoważnioną do kontaktów z URTiP, ogólny opis działalności, opis usługi, danej sieci, a także oświadczenie wnioskującego o znajomości wykonywania działalności telekomunikacyjnej.

Pamiętajmy, że ważna jest decyzja, jaką drogą będziemy dostarczać internet. Możemy budować własne zaplecze kablowe oraz radiowe lub skorzystać z dzierżawy łączy od istniejących na danym terenie właścicieli sieci teleinformatycznych. Chcąc „okablować” dane osiedle lub siec będziemy potrzebować zgody organów zarządzających terenem, a więc spółdzielni bądź wspólnoty mieszkaniowej.

Aby korzystać z łączy radiowych należy otrzymać odpowiednie pozwolenie, a także zarezerwować określoną częstotliwość. Prezes URTiP wydaje dane pozwolenie po uprzednim pozytywnym rozpatrzeniu złożonego przez petenta wniosku. Potrzebne będą dokumenty potwierdzające podstawę prawną działalności wnioskującego, a także założenia i regulamin pracy sieci. Przy większej ilości wniosków zostaje ogłoszony przetarg. Po otrzymaniu pozwolenia należy uiścić jednorazową opłatę w wysokości 1900 zł. oraz dokonywać regularnych opłat za użytkowanie częstotliwości.

Konieczne będzie w tej działalności prowadzenie ksiąg rachunkowych, sporządzanie sprawozdań finansowych, które muszą być opiniowane i ogłaszane. Tego wymaga prawo. Konieczna jest zatem pełna rachunkowość.


Autor: Patryk Szczerba