Kondycja budownictwa w naszym kraju jest w dość dobrym stanie. Coraz więcej lokali przeznaczonych do zamieszkania powoduje wzrost zapotrzebowania na usługi stolarskie. Jeśli koniunktura w branży budowlanej będzie zadowalająca, warto pomyśleć o własnym biznesie związanym ze „stolarką”. Przyjrzyjmy się wymogom, jakie trzeba spełnić, a także działaniu zakładu stolarskiego.

Po sporządzeniu rzetelnego i dokładnego biznes planu zorientujmy się w zapotrzebowaniu na takie usługi w pobliskiej okolicy. Większa szansa na sukces w tej branży istnieje, gdy działamy na osiedlach, gdzie dopiero stanęły nowe budynki. Koniecznie należy zapoznać się z rozporządzeniem dotyczącym ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 roku. Przepisy są dość jednoznaczne i mówią o wielu kwestiach technicznych z wiązanych z obsługą i stosowaniem narzędzi, maszyn oraz innych urządzeń. Jedną z wielu spraw jest odpowiednia wysokość maszyn stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego(2, 5 metra od poziomu podłogi). Dodatkowo stanowiska pracy powinny być odpowiednio chronione i zabezpieczone. Większość zaleceń dotyczy sprzętu, który w trakcie pracy może stwarzać realne zagrożenie dla człowieka jeśli nie towarzyszą mu odpowiednie zabezpieczenia.

Pamiętajmy, że maszyny stolarskie powodują ogromny hałas. Naszym obowiązkiem, jako właściciela, jest doprowadzenie do stanu, by hałas był jak najmniejszy. Mogą to być specjalne systemy lub rozwiązania doraźne takie jak: słuchawki, odpowiednio dłuższe przerwy w pracy, oznakowanie miejsc zagrożonych nadmiernym hałasem. Problem może się pojawić też przy wyborze miejsca na zakład. Komfortowa sytuacja to taka, gdy przejmujemy po innej osobie zakład. Wtedy wystarczy sprawdzenie dokumentacji lokalu. W wypadku budowy nowej stolarni zmuszeni będziemy uzyskać szereg uzgodnień oraz pozwoleń. Czekać nas będzie spotkanie z inspekcją sanitarną, strażą pożarną itd. Warto zainteresować się również planem zagospodarowania przestrzennego. Nowa działka, na której będziemy chcieli zbudować zakład może nie być odpowiednią lokalizacją z prawnego punktu widzenia. Często bywa tak, że plany zagospodarowania przewidują zupełnie coś innego, np. osiedla domków jednorodzinnych, niż jakiekolwiek punkty usługowe.

Oprócz działalności stolarskiej można świadczyć usługi pokrewne, takie jak montaż drzwi. Do tego potrzebna jest odpowiednia licencja, która wydawana jest na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia. Licencje wydaje komendant wojewódzki Policji. Jej zdobycie jest łatwe. Należy mieć ukończone 18 lat, posiadać obywatelstwo polskie, być zdolnym do czynności prawnych i nie być skazanym za przestępstwo. Dodatkowo potrzebna jest zdolność psychiczna i fizyczna poświadczona przez lekarza, a także wykształcenie zawodowe techniczne o odpowiedniej specjalności.

Jeśli nasze zainteresowania będą kierowały się w stronę konserwacji zabytków, bądź renowacji mebli należy poznać przepisy dotyczące zabytków. Jeśli dany antyk wpisany jest do rejestru zabytków, to potrzebne są odpowiednie zgody od urzędników zajmujących się ich ochroną. W innym wypadku, jeśli mebli nie ma w rejestrze, nasze działania są uprawomocnione i nie potrzebujemy żadnych zezwoleń.


Autor: Patryk Szczerba