Firma Codes na podstawie przeprowadzonych badań audytu wartości giełdowej wybranych polskich spółek giełdowych ustaliła, że wysoki kapitał REPUTACJI wynika między innymi z silnej marki. Okazuje się, że te firmy...

Profesjonalne pisanie tekstów dla Internetu jest sztuką. Należy się tu kierować zgoła odmiennymi zasadami niż przy pisaniu tekstów w wersji papierowej. Internetowy tekst powinien być zwięzły, rzeczowy, jasny i...

Nigdy nie zakładaj niczego z góry i nie wierz na słowo — a już w żadnym przypadku nie ufaj temu, co mówią sprzedawcy reklam. Jeden z moich klientów prowadzący firmę w obszarze przygranicznym przez wiele lat...

Nie pamiętam, aby kiedykolwiek klient, oczekujący ode mnie stworzenia kompleksowej strategii marketingowej, zdawał sobie od początku sprawę, jak ważnym elementem jest przeprowadzenie analizy marketingowej jego marki czy...

Jest wiele czynników, które powodują, że marki są w stanie przetrwać i rozwijać się przez lata obecności na rynku. Odpierają ataki konkurencji w swoich okopach i pozostają w doskonałych relacjach z klientami, od czasu...