Profesjonalne pisanie tekstów dla Internetu jest sztuką. Należy się tu kierować zgoła odmiennymi zasadami niż przy pisaniu tekstów w wersji papierowej. Internetowy tekst powinien być zwięzły, rzeczowy, jasny i przejrzysty. O tym, czy odbiorca się nim zainteresuje, zadecyduje atrakcyjny tytuł oraz lead.

Specyfika Internetu wyznacznikiem zasad sieciowego copywritingu

Odmienne zasady pisania tekstów dla Internetu wynikają ze specyfiki wirtualnej przestrzeni.

Zwięzłość

Podstawowa różnica wynika z faktu, że czytelnik czyta tekst na ekranie monitora. Czytanie na monitorze jest bardziej męczące dla oka niż czytanie z kartki, dlatego też tekst powinien być w miarę krótki. Optymalna objętość to jedna strona ekranu monitora. Pisanie krótkich tekstów to w przypadku Internetu podstawowa umiejętność copywritera. Wynika to też z tego, że obecnie jedną z najbardziej cenionych wartości jest czas. Zajmowanie Internautom czasu długimi tekstami, byłoby wyrazem braku szacunku.

W pierwszej kolejności tekst internetowy oceniany jest pod względem długości – krótki ma większą szansę zwrócenia uwagi Internauty. Z kolei długi w większości przypadków zostaje odrzucony już na wstępie.

Rzeczowość

Internet traktowany jest przez użytkowników jako medium praktyczne. Internautom nie zależy na przyjemności płynącej z czytania, chcą tylko znaleźć poszukiwaną informację. Tekst zatem musi być rzeczowy. Utrzymanie rzeczowości tekstu oraz jego krótkiej formy wymaga praktycznych umiejętności. Pisząc tekst internetowy, należy skupić się na istocie rzeczy, a więc np. zrezygnować z długich wstępów. Już w pierwszym zdaniu powinniśmy przejść do sedna sprawy. Należy przy tym ograniczyć ilość przymiotników – najlepiej je wyeliminować – oraz unikać zbędnych opisów.

Przejrzystość

Internauta bardziej przegląda teksty w Internecie niż je czyta, dlatego tekst powinien być jasny i przejrzysty. Można to osiągnąć kilkoma prostymi zabiegami. Podstawowy z nich to wybór odpowiedniej czcionki. W Internecie najlepiej sprawdzają się tzw. czcionki bezszwowe takie jak Arial, Tahoma czy Verdana. Proste czcionki są lepiej odbierane. Wielkość czcionki też nie pozostaje bez znaczenia. Najlepsza będzie średnie wielkość, nie mniej niż 10, nie więcej niż 12. Warto również pamiętać, że zachowanie umiaru to zasada przydatna w każdej dziedzinie życia, także przy tworzeniu tekstów. Należy ograniczać się w stosowaniu wszelkiego rodzaju wersalików, kursyw, pogrubień czy podkreśleń. Jeżeli jakieś fragmenty w tekście zasługują na szczególną uwagę, zdecydowanie warto je wyróżnić. Należy jednak pamiętać, że jeżeli połowa tekstu w ten sposób zostanie oznaczona, nie uzyska się pożądanego efektu. Błędem nie do wybaczenia jest również stosowanie jednocześnie wielu form wyróżniania tekstu. Najlepiej ograniczyć się tylko do jednego rodzaju, np. pogrubienia, dzięki czemu zachowa się porządek i przejrzystość.

Odpowiedni dobór kolorów czcionki i tła także zwiększą czytelność tekstu. Najlepiej trzymać się uniwersalnej zasady: ciemny tekst na jasnym tle. Biała czcionka na ciemnym tle może i wyróżni tekst, ale jednocześnie, zastosowana przy dłuższym fragmencie, może zmęczyć wzrok czytelnika i w konsekwencji zniechęcić go do dalszego czytania.

Tekst powinien być także odpowiednio rozmieszczony na stronie. Najlepiej, gdy jest wyrównany do lewej, nigdy do środka. Badania wykazują, że oczy Internauty w pierwszej kolejności zwrócone są na lewą część zarówno strony internetowej jak i samego tekstu.

Czytelność tekstu można także podnieść stosując akapity, nagłówki, wyliczenia oraz tabelki. W tekstach dla Internetu akapitów powinno być nieco więcej niż w tekstach do druku. Powinny też być nieco krótsze. Ideałem będą akapity złożone z 2-3 wierszy. Należy się także trzymać zasady: jeden akapit ma zawierać tylko jedną myśl. To w sposób znaczący nada tekstowi dynamiki. Najważniejsze informacje powinny znaleźć się w pierwszych kilku akapitach, które Internauta jest w stanie objąć pierwszym spojrzeniem na tekst.

Teksty internetowe muszą zawierać więcej nagłówków niż teksty drukowane. Nagłówek powinien być streszczeniem następującego po nim fragmentu tekstu. W przypadku Internetu nagłówki mogą być nieco dłuższe, jednakże powinny mieścić się w jednej linijce. Najlepszy nagłówek to jedno zdanie (8-10 słów), bez zbędnych metafor, stylistycznych fajerwerków i gier słownych. Dopuszczalne są nagłówki w formie pytań. Odpowiednio dobrane potrafią skutecznie zaciekawić Internautę oraz pozwolą mu szybko trafić do najciekawszego dla niego fragmentu tekstu. Wskazane jest zastosowanie tu pogrubionej czcionki.

W tekstach internetowych warto pokusić się także o częstsze, niż w tekstach drukowanych, stosowanie wszelkiego rodzaju wyliczeń. Wyliczenia pozwalają uporządkować tekst, nadają mu większą przejrzystość. W Internecie znajdują się dwa rodzaje wyliczeń. Należy do niech lista wypunktowana, najczęściej używana w przypadku wymieniania elementów niezwiązanych ze sobą. Listy numerowanej zaś używamy, kiedy chcemy wymienić kilka następujących po sobie etapów jakiegoś procesu czy czynności. Z liczbą wymienianych elementów nie można jednak przesadzać, najlepiej ograniczyć się do 4 – 5 punktów.

W tekstach zamieszczanych w Internecie, w przypadku wszelkiego rodzaju porównań jakichś wartości, warto posłużyć się tabelką. Dane podawane w tekście są często pomijane. Umieszczenie danych w tabelce czyni je bardziej czytelnymi i zrozumiałymi. Tabelki powinny zawierać proste i niezbyt rozbudowane treści, najlepiej w formie wyliczeń bądź równoważników zdań.

Prostota i zrozumiałość

Internet to także ogromna rzesza potencjalnych czytelników, w różnym wieku, o różnych zainteresowaniach i poziomie wykształcenia. Tekst, aby był zrozumiały przez większość (idealnie gdyby był zrozumiały przez wszystkich), musi być stosunkowo prosty. Nie powinno używać się wyrafinowanych zwrotów, błyskotliwych sformułowań oraz mało zrozumiałych słów. Tego rodzaju intelektualnych zagrywek w Internecie powinniśmy unikać. W tekstach internetowych warto także trzymać się tych samych zwrotów i określeń. Należy zrezygnować z synonimów, zaimków oraz cyfr i liczb pisanych słownie. Unikanie zaprzeczeń to także jedna z zasad pisania dla Internetu. Zdania w większości powinny mieć pozytywny charakter.

Tytuł i lead – wyznacznikami sukcesu tekstu w Internecie

Najważniejszymi elementami tekstu w Internecie są tytuł i lead. To one budują wartość opublikowanego tekstu. One decydują o tym, czy Internauta poświęci swój cenny czas na przeczytanie artykuły, czy przejdzie dalej.

Tytuł

Według wszelkich badań, autor tekstu w Internecie ma średnio 10 sekund na zainteresowanie czytelnika swoim tekstem. Tytuł jest tutaj najważniejszy, to z nim w pierwszej kolejności spotyka się Internauta. Skuteczny tytuł to najtrudniejsza rzecz w przypadku copywritingu. Powinien on konkretnie informować czytelnika o zawartości tekstu. Tytuł w Internecie, podobnie jak wcześniej wspomniany nagłówek, może być nieco dłuższy niż w tekście przeznaczonym do druku, jednakże powinien zawierać się w jednej linijce tekstu. W tytule artykułu należy umieścić słowa kluczowe. Nie powinien on zostawiać żadnych niejasności co do treści i tematu artykułu.

Oczywiście można pokusić się w nim o jakąś błyskotliwą metaforę, grę słów, ale trzeba mieć pewność, że będzie to na tyle intrygujące, że zmusi czytelnika do przeczytania tekstu znajdującego się pod nim. Jenak dla kogoś, kto nie ma jeszcze doświadczenia w copywritingu internetowym, bezpieczniej będzie trzymać się reguły prosto i na temat.

Lead

Nie mniej ważnym, a z reguły jeszcze trudniejszym do napisania, jest dobry lead. Klasycznie wykształceni specjaliści od PR powiedzą, że dobry lead ma nie zdradzać zawartości tekstu, a tylko nas zaciekawić, być swego rodzaju przynętą. Nic bardziej błędnego, jeśli chodzi o Internet. Dobry lead internetowy powinien być w głównej mierze kilkuzdaniowym streszczeniem treści artykułu. Często stosowany zabieg zachęcający niedoświadczonych copywriterów, polegający na umieszczeniu w leadzie informacji niebędących treścią artykułu, prawie zawsze przynosi skutek odwrotny od zamierzonego. Internauta, zresztą jak każdy z nas, nie lubi być oszukiwany. W przypadku leadu internetowego ważny jest także atrakcyjna, zachęcająca wymowa całości. Zachętą powinna być ciekawie skonstruowana informacja o treści artykułu. Trzeba jednak uważać, by nie wyjawić wszystkiego.

Element niedopowiedzenia też będzie wskazany.

Lead powinien odpowiadać na pięć pytań: kto, co, gdzie, kiedy, dlaczego? Objętość optymalnego leadu to około 200 znaków. Powinien się on składać z podmiotu, orzeczenia, po których pojawiają się okolicznik i źródło. Lead powinny tworzyć zdania pojedyncze, złożone z prostych słów, a więc pozbawione wyrazów obcobrzmiących. Wskazane jest także by zawierał jak najwięcej słów kluczowych. Często ostatnie zdanie leadu jest łącznikiem z podsumowaniem artykuły.

Profesjonalne pisanie tekstów do Internetu wbrew pozorom wymaga o wiele więcej skupienia niż pisanie tekstów do druku. W czasie procesu tworzenia autor tekstu internetowego musi nie tylko czuwać nad treścią, ale także trzymać się żelaznych zasad internetowego copywritingu.

 


WWW.TENSE.PL - Pozycjonowanie i promocja stron w Internecie