Czy pracodawca może wprowadzić w regulaminie pracy zapis dotyczący zakazu używania w pracy telefonu komórkowego? Praca biurowa, używanie telefonu nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa.

Czas pracy jest czasem, który powinien być poświęcony wykonywaniu pracy przez pracownika. Wykonywanie tej pracy nadzorowane i kierowane jest przez pracodawcę na którym to ciąży obowiązek organizowania pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy (art. 94 pkt. 2 kodeksu pracy). Z tego to powodu pracodawca może wprowadzić w regulaminie pracy zakaz prowadzenia rozmów z prywatnych telefonów komórkowych a pracownik będzie zobowiązany temu poleceniu się podporządkować. Jak bowiem wynika z art. 100 § 2 pkt. 1 kodeksu pracy pracownik jest obowiązany w szczególności przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku.

Nie dostosowanie się do zakazu korzystania z telefonu prywatnego w pracy może być podstawą do wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę.

Podstawa prawna:
- art. 94 pkt. 2 kodeksu pracy, art. 100 § 2 pkt. 1 kodeksu pracy.
RC


Poradę przygotował Serwis „PoradaPrawna.pl” (www.poradaprawna.pl )