Byłam zatrudniona na umowę o pracę na 5 lat z 2 tygodniowym okresem wypowiedzenia, jednak zgodnie z szefem doszliśmy do porozumienia i rozwiązaliśmy umowę za porozumieniem stron.
Pytanie: Jakie wynagrodzenie mi się należy, czy tylko za przepracowane dni tj. 2dni bo okres rozliczeniowy w firmie od 10 do10 a rozwiązanie umowy w dniu 12 czy tez dodatkowo za 2 tygodnie wypowiedzenia?
Koleżanka twierdzi, że należy mi się wynagrodzenie za 2 tygodniowy okres wypowiedzenia, że nie ważne jak została rozwiązana umowa, ale jak podpisana. Ja nie jestem tego taka pewna wiec proszę o pomoc. Dodam że na świadectwie pracy widnieje notatka : "wykorzystano 1 dzień urlopu za 4 wypłacono ekwiwalent"- jeśli ma to jakieś znaczenie.
 
Nie należy się Pani wynagrodzenie za 2 tygodniowy okres wypowiedzenia. Należne wynagrodzenie otrzyma Pani tylko do dnia rozwiązania umowy o pracę . Powyższe wynika z tego, że umowa o pracę rozwiązana w drodze czynności prawnej dwustronnej nie jest związana żadnym okresem wypowiedzenia. Rozwiązuje się ona w terminie uzgodnionym przez strony stosunku pracy. Pominięte są tutaj ustalone okresy wypowiedzenia.


Kwestia urlopowa na Pani świadectwie pracy została ujęta prawidłowo.

WK


Poradę przygotował Serwis „PoradaPrawna.pl” (www.poradaprawna.pl )